Download Print this page

Dansk - Black & Decker HP126F2K Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

AKKU BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du
får glæde af dette værktøj i mange år fremover.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
Black & Decker erklærer at disse værktøjer
er konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Lydniveauet målt i henhold til EN 50260:
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50260:
HP126FSC
HP126F2K
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
HP146F2K
HP148F2K
2
< 2,5 m/s
5,6 m/s
HP126FSC HP126F2K HP128F2K
70
70
81
83
83
94
HP146F2K HP148F2K HP188F2K
81
81
86,5
94
94
99,5
HP128F2K
2
5,6 m/s
HP188F2K
2
7,3 m/s
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
ANVENDELSESOMRÅDE
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker
HP126F2/HP146F2 er designet til bore- og
skrueopgaver i træ, metal og plastik.
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker
HP148F2/HP188F2 er designet til bore- og
skrueopgaver i træ, metal, plastik og blødt
murværk.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning
af samme Black & Decker batterier, som leveres
med dette værktøj.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Piktogrammer
Følgende piktogrammer anvendes i denne
2
brugsanvisning:
Angiver risiko for personskade, livsfare
2
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugsanvisningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Læs brugsanvisningen igennem, inden
værktøjet tages i brug.
D A N S K
Colin Wills
77

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k