Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Om en Black & Decker produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig Black & Decker
att reparera eller byta ut produkten med minsta
besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
x
felaktig användning eller skötsel
x
att produkten skadats av främmande föremål,
x
ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av
någon annan än en auktoriserad Black & Decker
verkstad.
Tekniska data
Spänning
Obelastad hastighet
Maximalt vridmoment
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet för stål/trä/murverk
Service nr. batteri
Kapacitet
Vikt (utan batteri)
Spänning
Obelastad hastighet
Maximalt vridmoment
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet för stål/trä/murverk
Service nr. batteri
Kapacitet
Vikt (utan batteri)
Laddare
Spänning
Laddningstid cirka
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det
lokala Black & Decker kontoret på den adress som
är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns
även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för
att registrera din nya Black & Decker-produkt samt
för att erhålla information om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment kan
återfinnas på www.blackanddecker.se
HP126FSC
V
12
DC
-1
min
0-400/0-1.200
Nm 20,2
mm 10
mm 10/25/-
A12F
Ah 1,5
kg 1,3
HP146F2K
V
14,4
DC
min
-1
0-300/0-1.100
Nm 22,1
mm 10
mm 10/30/-
A1714
Ah 1,7
kg 1,3
V
230
AC
tim 1
S V E N S K A
HP126F2K
12
0-400/0-1.200
20,2
10
10/25/-
A1712
1,7
1,3
HP148F2K
14,4
0-300/0-1.100
22,1
13
13/30/12
A1714
1,7
1,4
HP128F2K
12
0-400/0-1.200
20,2
10
10/25/12
A1712
1,7
1,2
HP188F2K
18
0-500/0-1.600
29,4
13
13/35/15
A1718
1,7
1,4
69

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k