Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Älä lataa akkua alle +4 °C tai yli +40 °C
asteen lämpötiloissa. Suositeltu lämpötila
lataamiseen on noin +24 °C.
Normaalin käytön jälkeen 60 minuutin latausaika
antaa riittävän tehon useimpia käyttökohteita
varten. Jos latausta jatketaan 90 minuuttiin asti,
käyttöaika voi kasvaa huomattavasti akun ja
latausolosuhteiden mukaan.
Lataa akku (9) poistamalla se koneesta ja
x
asettamalla se laturiin (11). Akku sopii laturiin
vain yhdessä asennossa. Älä laita sitä laturiin
väkisin. Varmista, että akku on kunnolla laturissa.
Liitä laturi virtalähteeseen.
x
Tarkista, että punainen latausvalo (12) palaa.
x
Mikäli punaisen valon sijasta palaa vihreä
latausvalo (13), on akku liian kuuma eikä sitä
voi ladata.
Jos näin tapahtuu, poista akku laturista ja anna
sen jäähtyä noin 1 tunnin ajan ja aseta se sitten
laturiin uudelleen.
Noin tunnin lataamisen jälkeen punainen
latausvalo (12) sammuu ja vihreä latausvalo (13)
syttyy. Akku on nyt latautunut täyteen.
Poista akku laturista.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 -
Akun latauksen tarkistaminen (kuva F)
Kone on varustettu akun latauksen tunnistimella,
jonka avulla voidaan tarkistaa jäljellä oleva lataus.
Paina nappia (22) ja pidä se alhaalla.
x
Tarkista, montako valoa (23) palaa:
x
1 valo
2 valoa
3 valoa
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva G)
Käytä eteenpäin (myötäpäivään) suuntautuvaa
pyörimisliikettä poraamiseen ja ruuvien
kiristämiseen. Käytä taaksepäin (vastapäivään)
suuntautuvaa pyörimisliikettä ruuvien tai
jumiutuneen poranterän irrottamiseen.
Valitse pyörimissuunnaksi eteenpäin siirtämällä
x
suunnanvaihtokytkin (2) vasemmalle.
Valitse pyörimissuunnaksi taaksepäin siirtämällä
x
suunnanvaihtokytkin (2) oikealle.
Porausasennon tai vääntömomentin
valitseminen (kuva H)
Koneessa on säädin, jolla valitaan porausasento tai
vääntömomentti ruuvien kiristämistä varten.
Isot ruuvit ja kovat materiaalit vaativat suuremman
momentin kuin pienet ruuvit ja pehmeät materiaalit.
Säätimessä on laajat valintamahdollisuudet eri
käyttötarkoituksia varten.
Vaihteen säädin (kuva I)
Akun lataustila
alhainen
keskivälissä
Poraaminen ja ruuvaaminen (kuva A)
korkea
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Poraaminen
Lukitse kone asettamalla suunnanvaihtokytkin
x
keskiasentoon.
Jos aiot porata puuta, metallia tai muoveja,
x
aseta säädin (3) porausasentoon siirtämällä
merkki
kohdakkain nuolen (24) kanssa.
HP148F2/HP188F2:
x
Jos aiot porata betonia, aseta säädin (3)
iskuporausasentoon siirtämällä merkki
kohdakkain nuolen (24) kanssa.
Ruuvaamista varten aseta säädin haluttuun
x
momenttiin. Jos et tiedä oikeaa momenttia,
toimi seuraavalla tavalla:
Aseta säädin (3) alhaisimmalle momentille.
x
Kiristä ensimmäinen ruuvi.
x
Jos momentti ei riitä ruuvin ruuvaukseen,
x
lisää momenttia ja jatka ruuvin kiristämistä.
Toista toimenpide, kunnes löydät oikean
momentin. Käytä samaa momenttia jäljellä
olevien ruuvien kiristämiseen.
Jos aiot porata terästä tai ruuvata, siirrä
x
säädintä (5) koneen etuosaa kohti (1. vaihde).
Jos aiot porata muuta kuin terästä, siirrä
x
säädintä (5) koneen takaosaa kohti (2. vaihde).
Valitse suunnanvaihtokytkimellä (2)
x
pyörimissuunnaksi eteen- tai taaksepäin.
Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
x
Koneen nopeus riippuu siitä, kuinka paljon
virrankatkaisijaa painetaan.
Sammuta kone päästämällä irti virrankatkaisijasta.
x
Paina terää kevyesti suoraan työstökappaletta
x
kohti.
S U O M I
89

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k