Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Andere accu's kunnen barsten, wat tot letsel
en materiële schade kan leiden.
Probeer nooit om niet oplaadbare batterijen
x
op te laden.
Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
x
Stel de oplader niet aan water bloot.
x
Open de oplader niet.
x
Steek geen voorwerpen in het inwendige van
x
de oplader.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
schroef/boormachines
Controleer voordat u gaat boren in muren,
x
vloeren of plafonds de locatie van eventueel
aanwezige gas-, water- en elektriciteitsleidingen.
Vermijd aanraking met de punt van de boor
x
vlak na het boren, omdat deze heet kan zijn.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer of de ingangsspanning van de oplader
overeenkomt met de netspanning.
Uw oplader is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 60335. Een aarddraad
is daarom niet vereist.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen indien nodig.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie typeplaatje).
De minimum geleiderdikte is 1 mm
snoerlengte is 30 m.
OVERZICHT (fig. A)
1. Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2. Links/rechtsschuif
3. Modusselectie/koppelstelkraag
4. Boorhouder
5. Twee versnellingen keuzeschakelaar
6. Ladingsindicator (HP128F2/HP148F2/HP188F2)
7. Bithouder
8. Zijhandgreep (HP188F2)
9. Accu
10. Accu-ontgrendelingsknop
11. Oplader
42
12. Oplaadindicator
13. Indicator einde oplaadtijd
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B)
x
x
Aanbrengen en verwijderen van een boor of
schroefbit (fig. A & C)
Deze machine is voorzien van een snelspanboor-
houder voor het eenvoudig verwisselen van bits.
x
x
x
x
Deze machine wordt geleverd met een dubbelzijdige
schroevendraaierbit in de bithouder (7) (fig. A).
2
; de maximum
x
x
HP126F2/HP146F2 - Afnemen en weer
aanbrengen van de boorhouder (fig. D)
De boorhouder van deze modellen kan eenvoudig
worden afgenomen en weer aangebracht.
Als u voor uw klus zowel moet boren als
schroeven, breng dan een schroefbit in de spindel
en een boor in de boorhouder aan: om te
schroeven verwijdert u simpelweg de boorhouder,
om te boren brengt u hem weer aan.
MONTAGE
Om de accu (9) aan te brengen, houdt u hem
voor de houder in de machine. Schuif de accu
in de houder en duw deze aan totdat hij
vastklikt.
Om de accu te verwijderen, drukt u de
ontgrendelingsknop (10) in trekt u tegelijk de
accu uit de houder.
Vergrendel de machine door de links/
rechtsschuif (2) in de middenpositie te zetten
(fig. A).
Open de boorhouder door met één hand aan
het voorste deel (15) te draaien en
ondertussen met de andere hand het achterste
deel (16) vast te houden (fig. C).
Steek de schacht van de bit (17) in de
boorhouder.
Draai de boorhouder stevig vast door met één
hand aan het voorste deel (15) te draaien en
ondertussen met de andere hand het achterste
deel (16) vast te houden.
Om de schroefbit uit de bithouder te
verwijderen, licht u de bit uit de uitsparing.
Om de schroefbit te bewaren, drukt u deze
stevig in de houder.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k