Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
ELEKTRISK SIKKERHED
Kontroller, om laderens spænding svarer til
lysnettets spænding.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Anvendelse med forlængerledning
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til laderens
strømforbrug (se typeskiltet). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm
kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
OVERSIGT (fig. A)
1. Afbryder med variabel hastighedskontrol
2. Højre/venstre omskifter
3. Funktionsvælger / krave til justering af
vridmoment
4. Borepatron
5. Gearskift
6. Batteriopladningsindikator
(HP128F2/HP148F2/HP188F2)
7. Bitsholder
8. Sidehåndtag (HP188F2)
9. Batteri
10. Udløserknap til batteri
11. Lader
12. Opladningsindikator - "ladning i gang"
13. Opladningsindikator - "fuld ladning"
MONTERING
Af- og påmontering af batteriet (fig. B)
Ved montering af batteriet (9) holdes det på linje
x
med værktøjets batteriholder. Dernæst placeres
batteriet i holderen og skubbes på plads.
For at tage batteriet af trykkes på
x
udløserknappen (10) samtidig med, at batteriet
tages ud af batteriholderen.
Montering og demontering af bor eller
skruetrækkerbits (fig. A & C)
Værktøjet er udstyret med en selvspændende
patron for at lette udskiftning af bor og bits.
Fastlås værktøjet ved at sætte højre/venstre-
x
omskifteren (2) i midterposition (fig. A).
80
2
. Ved anvendelse af en
Åbn patronen ved at dreje frontdelen (15) med
x
den ene hånd, mens bagenden (16) holdes
med den anden (fig. C).
Sæt tilbehøret (17) ind i patronen.
x
Skru patronen fast ved at dreje frontdelen (15)
x
med den ene hånd, mens bagenden (16)
holdes med den anden.
Værktøjet er udstyret med en dobbelt
skruetrækkerbits i bitsholderen (7) (fig. A).
For at fjerne skruetrækkerbitsen fra
x
bitsholderen skal den løftes ud af holderen.
For at opbevare skruetrækkerbitsen skubbes
x
den ind i holderen.
HP126F2/HP146F2 -
Af- og påmontering af patronen (fig. D)
Patronen på disse modeller kan let tages af og
sættes på. Hvis dit projekt indebærer både boring
og skruetrækning, kan du fastgøre en
skruetrækkerbits i spindelen og en borebits i
patronen: Du skal derefter kun tage patronen af til
skruetrækning og tilpasse den til boring.
Skruetrækkerbitsen kan blive i spindelen, mens du
borer. Du kan også isætte en borebits med
sekskantet skaft på denne måde.
Tag patronen (4) af ved at holde
x
udløsningsknapperne (18) inde og trække
patronen af spindelen (19).
Sæt bitsen i (20) ved at skubbe den ind
x
i spindelen (19) som vist på billede. Tag
skruetrækkerbitsen ud ved at trække ringen
(21) tilbage og trække den ud af spindelen.
Tilpas patronen ved at skubbe den på
x
spindelen, indtil den låser sig på plads.
Sørg altid for, at patronen er ordentligt
fastgjort.
HP188F2 - Montering af sidehåndtaget (fig. A)
Løsn sidehåndtaget (8) ved at dreje det mod
x
uret.
Skyd sidehåndtaget over patronen og på
x
motorhuset.
Stram sidehåndtaget ved at dreje det med uret.
x

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k