Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
Brandfare.
Lær værktøjet at kende
Advarsel! Ved brug af genopladeligt
x
værktøj skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de
følgende, altid følges, således at risikoen
for brand, lækkende batterier og
person- og materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning igennem,
x
inden værktøjet tages i brug.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan
x
værktøjet slukkes, inden det tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let
x
tilgængeligt.
Generelt
1. Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
2. Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke værktøjet hvor der eksisterer risiko for at
brand kan opstå eller eksplosioner forekomme,
som følge af brug af værktøjet. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3. Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
4. Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales
ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har
langt hår.
5. Personlig beskyttelse
Brug beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan medføre
støv eller flyvende partikler. Brug høreværn,
når lydniveauet virker generende.
6. Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
78
7. Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
8. Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
9. Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til tilslutningsfunktionerne
støvudsugning og støvopsamling, skal man sørge
for, at disse tilsluttes og bruges korrekt.
10. Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet
fra værktøjet, inden det startes.
11. Brug det rigtige værktøj
Brugen af værktøjet er beskrevet i denne
brugsanvisning. Tving ikke elværktøj til at
udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug kun tilbehør og dele, der er
anbefalet i brugsanvisningen og katalogerne.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelsen af andet tilbehør eller
udførelse af opgaver med andet værktøj end
det her anbefalede kan medføre risiko for
personskader.
12. Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for
beskadigelser, før du bruger det. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, kontrollér for brud på dele,
skader på skærme og kontakter samt alt andet,
der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis en af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen.
Skadede eller defekte dele skal repareres eller
udskiftes af en autoriseret tekniker. Man må
aldrig forsøge selv at reparere værktøjet.
13. Fjern batteriet
Fjern batteriet når værktøjet er ude af brug og
før udskiftning af enhver værktøjsdel, tilbehør
eller andet udstyr.
14. Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
tænd/sluk knappen. Kontrollér at værktøjet er
slukket, når du sætter et batteri i værktøjet.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k