Download Print this page

Svenska - Black & Decker HP126F2K Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN /
SKRUVDRAGARE HP126FSC/HP126F2K/
HP128F2K/HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
BÄSTE KUND!
Tack för att du har valt ett verktyg från
Black & Decker. Vi hoppas att du kommer att få
glädje av verktyget i många år.
CE-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
Black & Decker förklarar att dessa verktyg
är konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Ljudnivå, uppmätt enligt EN 50260:
L
(ljudtryck)
dB(A)
pA
L
(ljudeffekt)
dB(A)
WA
L
(ljudtryck)
dB(A)
pA
L
(ljudeffekt)
dB(A)
WA
Använd hörselskydd om ljudnivån
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt EN 50260:
HP126FSC
2
< 2,5 m/s
HP146F2K
< 2,5 m/s
2
HP126FSC HP126F2K HP128F2K
70
70
81
83
83
94
HP146F2K HP148F2K HP188F2K
81
81
86,5
94
94
99,5
HP126F2K
HP128F2K
2
< 2,5 m/s
5,6 m/s
HP148F2K
HP188F2K
5,6 m/s
2
7,3 m/s
Colin Wills, Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Din borrmaskin/skruvdragare från Black & Decker -
HP126F2/HP146F2 - kan användas till skruvdragning
och borrning i trä, metall och plast.
Din borrmaskin/skruvdragare från Black & Decker -
HP148F2/HP188F2 - kan användas till skruvdragning
och borrning i trä, metall, plast och murverk.
Verktyget är endast avsett för bruk i hemmet.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för
laddning av Black & Decker-batterier av den typ
som medföljer verktyget.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Symboler
Följande symboler har använts i bruksanvisningen:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg om du inte följer de
instruktioner som står i bruksanvisningen.
2
Anger risk för elektrisk stöt.
Läs bruksanvisningen innan du användar
2
verktyget.
Brandfara.
S V E N S K A
63

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k