Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Koppel voor het reinigen van de oplader de
x
netstekker los van het lichtnet.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van
x
de machine en oplader met behulp van een
zachte borstel of een droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor
x
met een vochtige doek. Gebruik geen schuur-
of oplosmiddel.
Open regelmatig de boorhouder en tik
x
zachtjes om eventueel stof uit de binnenkant
te verwijderen.
MILIEU
Machine
Wanneer uw oude Black & Decker machine
aan vervanging toe is, breng deze dan
naar een Black & Decker service-center
voor milieuvriendelijke verwerking.
Technische gegevens
Spanning
Onbelast toerental
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Max. boorcapaciteit in staal/hout/metselwerk mm 10/25/-
Servicenr. accu
Capaciteit
Gewicht (zonder accu)
Spanning
Onbelast toerental
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Max. boorcapaciteit in staal/hout/metselwerk mm 10/30/-
Servicenr. accu
Capaciteit
Gewicht (zonder accu)
Oplader
Netspanning
Gemiddelde oplaadtijd
Accu's
Black & Decker accu's kunnen vele malen
opnieuw worden opgeladen.
Versleten accu's dienen op milieubewuste
Cd
wijze te worden verwijderd:
Gebruik de energie van de accu helemaal op
x
en verwijder hem dan van de machine.
NiCd- en NiMH-accu's zijn recycleerbaar.
x
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval.
De ingezamelde accu's worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten
en biedt een uitstekende garantie.
Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling
op uw wettelijke rechten en beperken deze niet.
De garantie geldt in de lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.
HP126FSC
V
12
DC
-1
min
0-400/0-1.200
Nm 20,2
mm 10
A12F
Ah 1,5
kg 1,3
HP146F2K
V
14,4
DC
min
-1
0-300/0-1.100
Nm 22,1
mm 10
A1714
Ah 1,7
kg 1,3
V
230
AC
h 1
N E D E R L A N D S
HP126F2K
HP128F2K
12
12
0-400/0-1.200
0-400/0-1.200
20,2
20,2
10
10
10/25/-
10/25/12
A1712
A1712
1,7
1,7
1,3
1,2
HP148F2K
HP188F2K
14,4
18
0-300/0-1.100
0-500/0-1.600
22,1
29,4
13
13
13/30/12
13/35/15
A1714
A1718
1,7
1,7
1,4
1,4
45

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k