Download Print this page

Nederlands - Black & Decker HP126F2K Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ACCU-SCHROEF/BOORMACHINE
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
GEFELICITEERD!
U heeft gekozen voor een machine van
Black & Decker. Ons doel is om kwaliteits-
producten te leveren tegen een betaalbare prijs.
Wij vertrouwen erop dat u aan het gebruik van
deze machine jarenlang plezier zult beleven.
EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
Black & Decker verklaart dat deze elektrische
machines in overeenstemming zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens
EN 50260:
L
(geluidsdruk)
dB(A) 70
pA
L
(geluidsvermogen) dB(A) 83
WA
L
(geluidsdruk)
dB(A) 81
pA
L
(geluidsvermogen) dB(A) 94
WA
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk
het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van
de versnelling overeenkomstig EN 50260:
HP126FSC
< 2,5 m/s
2
HP146F2K
2
< 2,5 m/s
HP126FSC HP126F2K HP128F2K
70
81
83
94
HP146F2K HP148F2K HP188F2K
81
86,5
94
99,5
HP126F2K
HP128F2K
< 2,5 m/s
2
5,6 m/s
HP148F2K
HP188F2K
2
5,6 m/s
7,3 m/s
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
Uw Black & Decker schroef/boormachine
HP126F2/HP146F2 is bedoeld voor het in- en
uitdraaien van schroeven en voor het boren in
hout, metaal en kunststoffen.
Uw Black & Decker schroef/boormachine
HP148F2/HP188F2 is bedoeld voor het in- en
uitdraaien van schroeven en voor het boren in
hout, metaal, kunststoffen en zacht metselwerk.
Deze machine is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het
opladen van Black & Decker accu's van het type
dat bij deze machine wordt geleverd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Pictogrammen
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging van
de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
2
Geeft elektrische spanning aan.
2
N E D E R L A N D S
Colin Wills
39

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k