Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
Proceduren gentages, indtil man opnår det
ønskede resultat. Denne indstilling benyttes
til resten af skruerne.
Gearskift (fig. I)
Skyd to-gearsvælgeren (5) hen mod forenden
x
af værktøjet (1. gear) for at bore i stål og for at
skrue skruer i.
Skyd to-gearsvælgeren (5) hen mod bagenden
x
af værktøjet (2. gear) for at bore i alle andre
materialer end stål.
Boring/skruetrækning (fig. A)
Man vælger højre- eller venstrerotation ved
x
hjælp af højre/venstre omskifteren (2).
For at tænde værktøjet trykkes på afbryderen
x
(1). Værktøjets hastighed afhænger af,
hvor langt ned man trykker afbryderen.
Sluk for værktøjet ved at slippe afbryderkontakten.
x
Gode råd til optimalt brug
Boring
Boret skal trykkes let nedad i lige linie mod
x
arbejdsemnet.
Lige før borespidsen går igennem
x
arbejdsemnets bagside, lettes trykket på
værktøjet.
Benyt en træklods til at støtte bagsiden af
x
arbejdsemner, som kan splintre.
Benyt spadebor, når der bores huller med stor
x
diameter i træ.
Benyt HSS bor, når der bores i metal.
x
Benyt murbor til boring i blødt murværk.
x
Benyt boreolie, når der bores i metal, som ikke
x
er støbejern eller messing.
Benyt en kørner til at finde centrum af det hul,
x
som skal bores.
Benyttelse som skruetrækker
Man skal altid benytte skruetrækkerbits af
x
korrekt type og størrelse.
Hvis skruerne er svære at stramme, kan man
x
påsmøre en smule sæbe som smøremiddel.
Maskinen og skruetrækkerbitsen skal altid
x
holdes lige på skruen.
82
VEDLIGEHOLDELSE
Deres Black & Decker værktøj er designet til at
være i drift gennem en længere periode med en
minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af en korrekt behandling af
værktøjet samt regelmæssig rengøring.
Laderen kræver ingen anden vedligeholdelse end
regelmæssig rengøring.
Før udførelse af vedligeholdelsesopgaver
på værktøjet, skal batteriet fjernes.
Tag laderen ud af stikkontakten før den
x
rengøres.
Man skal regelmæssigt rengøre værktøjets
x
ventilationshuller og oplader med en blød
børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt rengøre motorhuset
x
med en fugtig klud. Man må ikke benytte
slibemidler eller opløsningsmidler.
Man skal regelmæssigt åbne patronen og
x
banke den let for på denne måde at fjerne støv
fra dens indre.
MILJØ
Værktøj
Når dit værktøj er udtjent, beskyt da naturen
ved ikke at smide det ud sammen med det
almindelige affald. Aflevér det til de
opsamlingssteder, der findes i din
kommune eller der hvor du købte værktøjet.
Batterier
Black & Decker batterierne kan
genoplades mange gange. Beskyt miljøet
ved at aflevere de kasserede batterier på
Cd
dertil beregnede opsamlingssteder.
Aflad batteriet fuldstændigt og fjern det fra
x
værktøjet.
NiCd og NiMH batterier kan genbruges.
x
Aflever dem til købsstedet eller til den lokale
genbrugsstation. Genanvendelige batterier
genbruges eller sendes til specielle
behandlingsanlæg.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k