Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Ett nytt batteri, eller ett batteri som bara har
använts någon kortare tid, uppnår full kapacitet
först efter ca. 5 upp- och urladdningar. Batteriet
kan bli varmt under laddningen; detta är en
normal företeelse och indikerar inte något fel.
Ladda inte batteriet om lufttemperaturen
är lägre än 4 °C eller högre än 40 °C.
Rekommenderad temperatur vid laddning:
cirka 24 °C.
Efter normal användning, brukar en laddningstid
på 60 minuter vara tillräcklig för att ge de flesta
apparater tillräckligt med ström. Ändå kan en
längre laddningstid, upp till 90 minuter,
öka användningstiden avsevärt, beroende på
batteriet och laddningsförhållandena.
När batteriet (9) ska laddas tas det ur verktyget
x
och placeras i laddaren (11). Det finns bara ett
sätt att sätta batteriet i laddaren. Bruka inte våld.
Kontrollera att batteriet sitter ordentligt i laddaren.
Sätt in laddarens kontakt i vägguttaget.
x
Kontrollera att den röda laddningsindikatorn
x
(12) tänds. Om den gröna laddningsindikatorn
(13) lyser istället betyder det att batteriet är för
varmt och inte kan laddas. Om detta händer
skall batteriet tas ut ur laddaren och svalna
under cirka 1 timme, varefter det placeras i
laddaren igen.
Efter cirka 1 timmes laddning släcks den röda
laddningsindikatorn (12) och den gröna
laddningsindikatorn (13) tänds. Batteriet är nu
fulladdat.
Tag ut batteriet ur laddaren.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 -
Kontroll av batteriladdningen (fig. F)
Detta verktyg är försett med en indikator för
batteriladdning, så att du kan kontrollera hur
mycket laddning som finns kvar.
Tryck på knappen (22) och håll den intryckt.
x
Se efter hur många lampor (23) som lyser:
x
1 lampa
2 lampor
3 lampor
Batteriladdning
låg laddning
medelhög laddning
hög laddning
Höger-/vänstergång (fig. G)
När du borrar och skruvar i skruvar ska verktyget
rotera framåt (medurs). För att lossa skruvar eller ta
loss ett borr som har fastnat används rotation
bakåt (motsols).
Välj rotation framåt genom att föra reglaget (2)
x
till vänster.
Välj rotation bakåt genom att föra reglaget (2)
x
till höger.
Lås verktyget genom att ställa reglaget i
x
mittläget.
Val av driftläge eller vridmoment (fig. H)
Verktyget är försett med en krage för val av
driftläge, och för att ställa in vridmomentet för
iskruvning av skruvar. Stora skruvar och hårda
arbetsmaterial kräver högre vridmoment än små
skruvar och mjukare arbetsmaterial. Kragen kan
ställas i många olika lägen, för att passa dina behov.
För borrning i trä, metall eller plast ska kragen
x
(3) vridas till borrningsläget, d.v.s. med
symbolen
vid märket (24).
HP148F2/HP188F2:
x
För borrning i murverk ska kragen (3) vridas till
slagborrsläget, d.v.s. med symbolen
märket (24).
För skruvdragning ställer du in kragen i önskat
x
läge. Om du inte är säker på rätt inställning,
ska du följa nedanstående instruktioner:
Ställ kragen (3) i lägsta vridmoment.
x
Dra åt den första skruven.
x
Om kopplingen frigörs innan rätt resultat
x
uppnås skall vridmomentet ökas.
Fortsätt därefter att skruva. Repetera tills rätt
inställning erhålles. Använd denna inställning
för de återstående skruvarna.
Växelreglage (fig. I)
För borrning i stål och iskruvning av skruvar ska
x
växeln med två lägen (5) skjutas framåt
(1:ans växel).
För borrning i andra material än stål ska växeln
x
med två lägen (5) skjutas bakåt (2:ans växel).
S V E N S K A
vid
67

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k