Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

N O R S K
MILJØ
Verktøy
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med vanlig
avfall. Lever det til en oppsamlingsplass
som finnes i din kommune eller der hvor
du kjøpte verktøyet.
Batterier
Black & Decker batteriene kan lades
mange ganger. Beskytt miljøet ved å
levere kasserte batterier til en
Cd
oppsamlingsplass beregnet for dette.
Lad ut batteriene helt og ta de så ut av
x
verktøyet.
NiCd og NiMH batterier er gjennvinningsbare.
x
Lever de til innkjøpsstedet eller din lokale
gjennvinningsstasjon. Innleverte batterier
gjennvinnes eller sendes til et egnet
behandlingsanlegg.
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackanddecker.no samt www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har
material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til
kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse. Garantien
gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har
mangler i forhold til spesifikasjonene, innen
24 måneder fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å
reparere eller bytte ut produktet med minst mulig
vanskelighet for kunden.
76
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
normal slittasje
x
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
x
at produktet har blitt skadet av fremmede
x
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt
utført av noen andre enn et autorisert
Black & Decker serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om
nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet, adresse:
www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på
www.blackanddecker.no for å registrere ditt nye
Black & Decker-produkt og for å holde deg
oppdatert om nye produkter og spesialtilbud.
Du finner mer informasjon om Black & Decker og
produktutvalget vårt på www.blackanddecker.no

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k