Download Print this page

Norsk - Black & Decker HP126F2K Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

N O R S K
OPPLADBAR DRILL/SKRUTREKKER
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
KJÆRE KUNDE!
Du har valgt et Black & Decker verktøy. Vi håper at
du vil ha glede av dette verktøyet i mange år
fremover.
CE-SIKKERHETSERKLÆRING
HP126FSC/HP126F2K/HP128F2K/
HP146F2K/HP148F2K/HP188F2K
Black & Decker erklærer at disse verktøyer
er konstruert i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Lydnivået, målt i henhold til EN 50260:
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
L
(lydeffekt)
dB(A)
WA
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
L
(lydeffekt)
dB(A)
WA
Bruk hørselsvern dersom lydnivået
overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge EN 50260:
HP126FSC
< 2,5 m/s
2
HP146F2K
< 2,5 m/s
2
70
HP126FSC HP126F2K HP128F2K
70
70
81
83
83
94
HP146F2K HP148F2K HP188F2K
81
81
86,5
94
94
99,5
HP126F2K
HP128F2K
< 2,5 m/s
2
5,6 m/s
HP148F2K
HP188F2K
5,6 m/s
2
7,3 m/s
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
BRUKSOMRÅDER
Black & Decker drill/skrutrekker HP126F2/
HP146F2 er konstruert for skruing og boring i tre,
metall og plast.
Black & Decker drill/skrutrekker HP148F2/
HP188F2 er konstruert for skruing og boring i tre,
metall, plast og mur.
Verktøyet er tiltenkt kun for bruk i hjemmet.
Din Black & Decker lader er konstruert for å lade
Black & Decker batterier av den typen som leveres
med verktøyet.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Symboler
Følgende symboler brukes i denne
bruksanvisningen:
Betegner risiko for personskade, livsfare
2
eller skade på verktøyet dersom instruksene
i denne bruksanvisningen ikke følges.
2
Betegner risiko for elektrisk støt.
Les bruksanvisningen før du bruker
verktøyet.
Colin Wills

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k