Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 87

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
11. Laturi (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. Latausyksikkö (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. Laturi (HP122K(D)/HP142K(D))
14. Latausvalo - lataus käynnissä
(HP122K(D)/HP142K(D))
15. Latausvalo - akku täynnä
(HP122K(D)/HP142K(D))
ASENNUS
Akun kiinnittäminen ja poistaminen (kuva B)
Kiinnitä akku (9) asettamalla se koneen
x
liitännän kanssa samaan linjaan. Liu'uta akku
liitäntään ja työnnä sitä taaksepäin, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Poista akku painamalla vapautusnappia (10)
x
samanaikaisesti, kun vedät akkua irti.
Poranterien ja ruuvitalttojen kiinnittäminen ja
poistaminen (kuvat A & C)
Koneessa on pikaistukka, jonka avulla terien ja
talttojen vaihtaminen on helppoa.
Lukitse kone laittamalla suunnanvaihtokytkin (2)
x
keskiasentoon (kuva A).
Avaa istukka kiertämällä etuosaa (16) toisella
x
kädellä samalla, kun pidät takaosasta (17) kiinni
toisella kädellä (kuva C).
Laita tarvike (18) istukkaan.
x
Kiristä istukka tiukalle kiertämällä etuosaa (16)
x
toisella kädellä samalla, kun pidät takaosasta (17)
kiinni toisella kädellä.
Koneen ruuvitaltan pidikkeessä (8) on ruuvitaltta
(kuva A).
Irrota ruuvitaltta poistamalla se pidikkeestä.
x
Laita ruuvitaltta takaisin painamalla se kunnolla
x
pidikkeeseen.
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Tunnistimen kiinnittäminen (kuva K)
Työkalussa on asennuskohta, jossa tunnistinta (23)
säilytetään, kun se ei ole käytössä.
Ripusta työkalu pitimeen (24) kuvan
x
osoittamalla tavalla.
KÄYTTÖ
Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Akun lataaminen
Akku tulee ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa
ja aina silloin, kun se ei enää tuota riittävästi virtaa
toimintoihin, jotka aikaisemmin hoituivat helposti.
Ladatessasi akkua ensimmäistä kertaa tai
pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen, latautuu se vain
80 %:sesti. Usean lataamis- ja tyhjentymiskerran
jälkeen akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa.
Akku voi lämmetä ladattaessa; tämä on normaalia
eikä ole merkkinä minkäänlaisesta ongelmasta.
Älä lataa akkua alle +4 °C tai yli +40 °C
asteen lämpötiloissa. Suositeltu lämpötila
lataamiseen on noin +24 °C.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (kuva D)
Irrota akku (9) koneesta lataamista varten.
x
Liu'uta latausyksikkö (12) akkuun kuvan mukaisesti.
x
Liitä laturi (11) virtalähteeseen.
x
Akku lämpenee latauksen aikana. Akku on
latautunut täyteen noin kolmen tunnin latauksen
jälkeen.
Poista latausyksikkö akusta.
x
HP122K(D)/HP142K(D) (kuva E)
Akun (9) lataamiseksi poista se koneesta ja aseta
x
se laturiin (13). Akku sopii laturiin vain yhdessä
asennossa. Älä laita sitä laturiin väkisin.
Varmista, että akku on kunnolla laturissa.
Liitä laturin pistoke.
x
Tarkista, että punainen latausvalo (14) palaa.
x
Jos punaisen sijaan palaa vihreä latausvalo (15),
akku on liian kuuma eikä sitä voi ladata. Jos näin
tapahtuu, poista akku laturista, anna sen jäähtyä
noin tunnin ajan ja aseta se sitten takaisin.
Noin tunnin lataamisen jälkeen punainen
latausvalo (14) sammuu ja vihreä latausvalo (15)
syttyy. Akku on nyt latautunut täyteen.
Poista akku laturista.
x
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
Akun latauksen tarkistaminen (kuva F)
Kone on varustettu akun latauksen tunnistimella,
jonka avulla voidaan tarkistaa akun kunto.
Paina nappia (19) ja pidä se alhaalla.
x
Tarkista, montako valoa (20) palaa:
x
S U O M I
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents