Elektrisk Sikkerhed - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
D A N S K

ELEKTRISK SIKKERHED

Kontroller, om laderens spænding svarer til
lysnettets spænding.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
Forsøg aldrig at udskifte laderenheden
med et almindeligt netstik.
OVERSIGT (fig. A)
1. Afbryder med variabel hastighedskontrol
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. Afbryder med to hastigheder (HP96K)
2. Højre/venstre omskifter
3. Funktionsvælger / krave til vridmomentjustering
4. Borepatron
5. Vælger med to gear (HP122K(D)/HP142K(D))
6. Batteriopladningsviser
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. Viser til lige boring
8. Bitsholder
9. Batteri
10. Batteri-udløserknap
11. Lader (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. Opladerholder (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. Lader (HP122K(D)/HP142K(D))
14. Opladningsindikator - "ladning i gang"
(HP122K(D)/HP142K(D))
15. Opladningsindikator - "fuld ladning"
(HP122K(D)/HP142K(D))
MONTERING
Isætning og fjernelse af batteriet (fig. B)
For at sætte batteriet (9) i holdes det på linje
x
med værktøjets batteriholder. Dernæst placeres
batteriet i holderen og skubbes på plads.
For at fjerne batteriet trykkes der på
x
udløserknappen (10) samtidig med, at batteriet
tages ud af batteriholderen.
80
Montering og demontering af borebits eller
skruetrækkerbits (fig. A & C)
Værktøjet er udstyret med en selvspændende
patron for at lette udskiftning af bits.
Fastlås værktøjet ved at sætte højre/venstre
x
omskifteren (2) i midterposition (fig. A).
Åbn patronen ved at dreje frontdelen (16) med
x
den ene hånd, mens bagenden (17) holdes
med den anden (fig. C).
Sæt bitsskaftet (18) ind i patronen.
x
Stram patronen ved at dreje frontdelen (16)
x
med den ene hånd, mens bagenden (17)
holdes med den anden.
Værktøjet er udstyret med en dobbelt
skruetrækkerbits i bitsholderen (8) (fig. A).
For at fjerne skruetrækkerbitsen fra
x
bitsholderen skal den løftes ud af holderen.
For at gemme skruetrækkerbitsen skubbes den
x
ind i holderen.
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Montering af detektoren (fig. K)
Monteringsstedet på værktøjet er dér, hvor
detektoren (23) opbevares, når den ikke er i brug.
Hæng enheden på holderen (24) som vist.
x
ANVENDELSE
Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo.
Man må ikke overbelaste det.
Opladning af batteriet
Batteriet skal oplades, før det tages i brug for
første gang, samt når det ikke er i stand til at
fremskaffe tilstrækkelig kraft til opgaver, som
normalt udføres uden besvær. Når batteriet
oplades for første gang eller efter en længere
periode uden at være brugt, kan det kun oplades
80%. Efter adskillige opladnings- og
afladningsperioder opnår batteriet fuld kapacitet.
Batteriet kan blive opvarmet under opladning;
dette er normalt og er ikke ensbetydende med,
at der er problemer.
Batteriet må ikke oplades i
omgivelsestemperaturer på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
opladningstemperatur: ca. 24 °C.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents