Bäste Kund; Ce-Försäkran Om Överensstämmelse - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs Also See for HP96K:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN /
SKRUVDRAGARE HP96K/HP12K(D)/
HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D)
BÄSTE KUND!
Tack för att du har valt ett verktyg från Black & Decker.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av verktyget
i många år.
CE-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Black & Decker förklarar att dessa verktyg
är konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Ljudnivå, uppmätt enligt EN 50260:
L
(ljudtryck)
dB(A)
pA
L
(ljudeffekt)
dB(A)
WA
L
(ljudtryck)
dB(A)
pA
L
(ljudeffekt)
dB(A)
WA
Använd hörselskydd om ljudnivån
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt EN 50260:
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
71
70
75
84
83
86
HP122K(D) HP142K(D)
84
82
97
94
HP122K(D)
HP142K(D)
2
6,8 m/s
2
6,0 m/s
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Din borrmaskin/skruvdragare HP96K/HP12K(D)/
HP14K(D) från Black & Decker har tagits fram för
skruvdragning och för borrning i trä, metall och plast.
Din borrmaskin/skruvdragare HP122K(D)/HP142K(D)
från Black & Decker har tagits fram för skruvdragning
och för borrning i trä, metall, plast och murverk.
Verktyget är endast avsett för bruk i hemmet.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för
laddning av Black & Decker-batterier av den typ
som medföljer verktyget.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Symboler
Följande symboler har använts i bruksanvisningen:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg om du inte följer de
instruktioner som står i bruksanvisningen.
2
Anger risk för elektrisk stöt.
Läs bruksanvisningen innan du användar
verktyget.
Brandfara.
S V E N S K A
Colin Wills
63

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents