Black & Decker HP96K Manual page 86

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
S U O M I
Korjauksia saa tehdä vain Black & Deckerin
valtuuttama huoltoliike, joka käyttää
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Lisäturvaohjeet akuille ja laturille
Akut
Älä koskaan yritä avata akkua.
x
Älä altista akkua vedelle.
x
Älä säilytä akkua paikassa, jonka lämpötila
x
ylittää +40 °C.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa +4 °C
x
- +40 °C.
Lataa akku käyttäen ainoastaan koneen
x
mukana toimitettua laturia (ks. tekniset tiedot)
Ennen lataamista varmista, että akku on kuiva
x
ja puhdas.
Käytä koneessa ainoastaan siihen tarkoitettua
x
akkua (ks. tekniset tiedot).
Kun poistat akun käytöstä, noudata
x
kappaleessa "Ympäristö" annettuja ohjeita.
Äärimmäisissä olosuhteissa akku saattaa
x
vuotaa. Kun havaitset akusta tulevan nestettä,
toimi seuraavasti:
- Kuivaa neste varovasti pois rievulla. Vältä
nesteen osumista iholle.
- Mikäli nestettä osuu iholle tai silmiin,
noudata alla olevia ohjeita:
Akkuneste (25-30 % kaliumhydroksidiliuosta)
saattaa olla haitallista. Jos akkunestettä
pääsee iholle, huuhdo se välittömästi
vedellä. Neutralisoi akkuneste esim.
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla
vedellä vähintään 10 minuuttia, ja ota heti
yhteys lääkäriin.
Palovaara! Vältä, ettei irrotetun akun
kontaktit mene oikosulkuun metallin kanssa
(esim. säilytettäessä akkua työkalupakissa).
Älä polta akkuja.
Älä koskaan käytä viallisia akkuja.
86
Laturi
Käytä Black & Decker-laturia ainoastaan
x
koneen mukana toimitetun akun lataamiseen.
Muunlaiset akut saattavat räjähtää aiheuttaen
henkilö- ja esinevahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia akkuja.
x
Vaihda vialliset johdot välittömästi.
x
Älä altista laturia vedelle.
x
Älä avaa laturia.
x
Älä vahingoita laturia.
x
Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lisäturvaohjeet pora/ruuvinvääntimelle
Ennen seinien, lattioiden tai kattojen
x
poraamista tarkista sähköjohtojen ja
putkistojen sijainnit.
Vältä poranterän kärjen koskettamista heti
x
poraamisen jälkeen, se saattaa olla kuuma.
SÄHKÖINEN TURVALLISUUS
Tarkista, että laturin jännite vastaa verkon
jännitettä.
Laturisi on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä maadoitusta.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
Lataa akku ainoastaan mukana toimitetulla
laturilla.
YLEISKUVAUS (kuva A)
1. Virrankatkaisija portaattomalla
nopeudensäädöllä
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. Kaksinopeuksinen virrankatkaisija (HP96K)
2. Suunnanvaihtokytkin
3. Vääntömomentin säädin
4. Istukka
5. Vaihteen säädin (HP122K(D)/HP142K(D))
6. Akun latauksen tunnistin
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. Suoran porauksen tunnistin
8. Ruuvitaltan pidike
9. Akku
10. Akun vapautusnappi

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents