Black & Decker HP96K Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ONDERHOUD
Uw Black & Decker machine is ontworpen om
gedurende langere periode te functioneren met
een minimum aan onderhoud.
Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van
correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.
Uw oplader behoeft geen ander onderhoud dan
een regelmatige reiniging.
Verwijder de accu van de machine
x
alvorens onderhoudswerkzaamheden
uit te voeren.
Koppel voor het reinigen van de oplader
x
de netstekker los van het lichtnet.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van
x
de machine en oplader met behulp van een
zachte borstel of een droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor
x
met een vochtige doek. Gebruik geen schuur-
of oplosmiddel.
Open regelmatig de boorhouder en tik
x
zachtjes om eventueel stof uit de binnenkant
te verwijderen.
Technische gegevens
Spanning
Onbelast toerental
Max. koppel
Boorhoudercapaciteit
Max. boorcapaciteit in staal/
hout/metselwerk
Gewicht (zonder accu)
Accu
Cat. nr. accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
Oplader
Netspanning
Gemiddelde oplaadtijd
HP96K
HP12K(D)
V
9,6
12
DC
-1
min
350/700
0-750
Nm 10,5
11,8
mm 10
10
mm 10/20/-
10/25/-
kg 1,0
1,0 (1,2)
HP96K
HP12K(D)
A96
A12
V
9,6
12
DC
Ah 1,2
1,2
kg 0,56
0,52 (0,63)
HP96K
HP12K(D)
V
230
230
AC
h 3
3
N E D E R L A N D S
MILIEU
Machine
Wanneer uw oude Black & Decker
machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een Black & Decker service-
center voor milieuvriendelijke verwerking.
Accu's
Black & Decker accu's kunnen vele malen
opnieuw worden opgeladen.
Versleten accu's dienen op milieubewuste
Cd
wijze te worden verwijderd:
Gebruik de energie van de accu helemaal op
x
en verwijder hem dan van de machine.
NiCd- en NiMH-accu's zijn recycleerbaar.
x
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu's worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
HP14K(D)
14,4
0-750
12,9
10
10/30/-
1,3 (1,4)
HP14K(D)
499936-34
14,4
1,2
0,76
HP14K(D)
230
3
HP122K(D)
HP142K(D)
12
14,4
0-400/0-1.200 0-400/0-1.200
23,5
26
10
10
10/25/12
10/30/12
1,0 (1,2)
1,3 (1,4)
HP122K(D)
HP142K(D)
A12
499936-35
12
14,4
1,2
1,2
0,52
0,63
HP122K(D)
HP142K(D)
230
230
1
1
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents