Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 76

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
N O R S K
NiCd og NiMH batterier kan resirkuleres.
x
Ta dem med til din forhandler eller din lokale
kildesortering. Batteriene vil da bli resirkulert
eller tatt hånd om på en miljøvennlig måte.
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackdecker.no samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har
material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til
kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse. Garantien
gjelder innen medlemsstatene i den Europeiske
Unionen og i det Europeiske Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har
mangler i forhold til spesifikasjonene, innen
24 måneder fra kjøpet, påtar Black & Decker seg å
reparere eller bytte ut produktet med minst mulig
vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
normal slittasje
x
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
x
at produktet har blitt skadet av fremmede
x
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt
utført av noen andre enn et autorisert
Black & Decker serviceverksted.
76
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om
nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet, adresse:
www.2helpU.com.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents