Black & Decker HP96K Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Bevestigen van de detector (fig. K)
De machine is voorzien van een montageplaats
waar de detector (23) wordt opgeborgen als hij
niet wordt gebruikt.
Hang het apparaat aan de houder (24) op zoals
x
afgebeeld.
GEBRUIK
Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
Opladen van de accu
De accu moet worden opgeladen voor het eerste
gebruik alsmede zodra hij niet meer genoeg
energie levert voor werkzaamheden die eerder
moeiteloos konden worden verricht. Als u de accu
voor de eerste keer of na langdurige opslag
oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80% worden
opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaad-cycli
wordt de accu echter compleet opgeladen.
Tijdens het opladen kan de accu warm aanvoelen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 4 °C of
boven 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (fig. D)
Verwijder de accu (9) uit de machine om deze
x
op te laden.
Schuif de opladerhouder (12) op de accu zoals
x
aangegeven.
Steek de stekker van de oplader (11) in het
x
stopcontact.
Tijdens het opladen wordt de accu warm.
Na ongeveer 3 uur laden is de accu volledig
opgeladen.
Verwijder de opladerhouder van de accu.
x
HP122K(D)/HP142K(D) (fig. E)
Om de accu (9) op te laden, haalt u deze uit de
x
machine en steekt hem in de oplader (13).
De accu past slechts op één manier in de
oplader. Niet forceren. Verzeker u ervan dat de
accu volledig in de oplader is geplaatst.
N E D E R L A N D S
Steek de stekker van de oplader in het
x
stopcontact.
Controleer of de rode oplaadindicator (14)
x
brandt. Als de groene indicator einde
oplaadtijd (15) brandt, is de accu te heet en
kan deze niet worden opgeladen. Indien dit
gebeurt, haalt u de accu uit de oplader en laat
hem ongeveer 1 uur afkoelen voordat u de
accu terugplaatst.
Na ongeveer 1 uur opladen dooft de rode
oplaadindicator (14) en gaat de groene indicator
einde oplaadtijd (15) branden. De accu is nu
volledig opgeladen.
Verwijder de accu uit de oplader.
x
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
De staat van de accu controleren (fig. F)
Deze machine is voorzien van een accu-
oplaadindicatie, waarmee u de staat van de accu
kunt controleren.
Druk de knop (19) in en houdt deze ingedrukt.
x
Kijk hoeveel lampjes (20) er branden:
x
Acculading
1 lampje laag
2 lampjes half
3 lampjes vol
Selecteren van de draairichting (fig. G)
Kies voor boren en schroeven indraaien de
draairichting rechtsom (met de klok mee).
Kies voor schroeven losdraaien of voor het
verwijderen van een vastgelopen boorbit de
draairichting linksom (tegen de klok in).
Om de draairichting rechtsom te selecteren,
x
drukt u de links/rechts-schuif (2) naar links.
Om de draairichting linksom te selecteren,
x
drukt u de links/rechts-schuif naar rechts.
Om de machine te vergrendelen, zet u de
x
links/rechts-schuif in de middenpositie.
Het koppel instellen (fig. H)
Deze machine is voorzien van een ring om het
koppel in te stellen voor het vastdraaien van
schroeven. Grote schroeven en werkstukken van
harde materialen vereisen een hogere
koppelinstelling dan kleine schroeven en
werkstukken van zachte materialen. De ring biedt
een groot aantal instellingen voor elke toepassing.
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents