Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
AKKU BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Tak fordi du valgte Black & Decker. Vi håber at du
får glæde af dette værktøj i mange år fremover.
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Black & Decker erklærer at disse værktøjer
er konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Lydniveauet målt i henhold til EN 50260:
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
L
(lydniveau)
dB(A)
pA
L
(akustisk styrke)
dB(A)
WA
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50260:
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
71
70
75
84
83
86
HP96K
HP12K(D)
84
82
97
94
HP122K(D)
HP142K(D)
2
6,8 m/s
2
6,0 m/s
ANVENDELSESOMRÅDE
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) er designet til
skrueopgaver og til boring i træ, metal og plastik.
Din Black & Decker boremaskine/skruetrækker
HP122K(D)/HP142K(D) er designet til
skrueopgaver og til boring i træ, metal, plastik og
blødt murværk.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning
af samme Black & Decker batterier, som leveres
med dette værktøj.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Piktogrammer
Følgende piktogrammer anvendes i denne
brugsanvisning:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller
ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugsanvisningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
2
Læs brugsanvisningen igennem, inden
værktøjet tages i brug.
Brandfare.
D A N S K
77

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

This manual is also suitable for:

Hp122k(d)Hp142k(d)Hp14k(d)Hp12k(d)

Table of Contents