Black & Decker HP96K Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
S U O M I
Akut
Black & Deckerin akut voidaan ladata
useaan kertaan. Vie loppuunkäytetyt akut
niille tarkoitettuun keräyspaikkaan tai -
Cd
astiaan.
Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
x
työkalusta.
NiCd ja NiMH -akut ovat kierrätettäviä.
x
Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai käsitellään asianmukaisesti.
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta
tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät
valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet,
ja heiltä voi myös pyytää kustannusarvion koneen
korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
90
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/
tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen
epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa
ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
normaalista kulumisesta
x
ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai
x
hoidosta
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai
x
aineella tai onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut
joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja
jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään
2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla
yhteyttä Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä
osoitteesta www.2helpU.com, jossa on myös
takuuehdot.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents