Black & Decker HP96K Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
D A N S K
Hold afbryderen (1) let inde uden at tænde for
x
værktøjet.
Flyt langsomt bagenden af værktøjet, til den
x
røde viser (22) lyser.
Tryk yderligere på afbryderen for at starte
x
boringen.
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Detektering af rør eller ledninger (fig. K)
Tag detektoren (23) ud af holderen (24).
x
Der findes flere oplysninger i
x
detektormanualen.
Boring/skruetrækning (fig. A)
Man vælger højre- eller venstrerotation ved
x
hjælp af højre/venstre omskifteren (2).
For at tænde værktøjet trykkes på afbryderen
x
(1). Værktøjets hastighed afhænger af, hvor
langt ned man trykker afbryderen.
Sluk for værktøjet ved at slippe afbryderkontakten.
x
Gode råd til optimalt brug
Boring
Man skal altid trykke let nedad i lige linie med
x
borebitsen.
Lige før borespidsen går igennem arbejdsemnets
x
bagside, lettes trykket på værktøjet.
Benyt en træklods til at støtte bagsiden af
x
arbejdsemner, som kan splintre.
Benyt spadebits, når der bores huller med stor
x
diameter i træ.
Benyt HSS borebits, når der bores i metal.
x
Benyt murbits til boring i blødt murværk.
x
Benyt smøremiddel, når der bores i metal,
x
som ikke er støbejern eller messing.
Lav et prøvehul ved at benytte en kørner
x
i centrum af det hul, som skal bores,
for således at forbedre nøjagtigheden.
Anvendelse som skruetrækker
Man skal altid benytte skruetrækkerbits af
x
korrekt type og størrelse.
Hvis skruerne er svære at stramme, kan man
x
påsmøre en smule sæbe som smøremiddel.
Værktøjet og skruetrækkerbitsen skal altid
x
holdes lige på skruen.
82
VEDLIGEHOLDELSE
Deres Black & Decker værktøj er designet til at
være i drift gennem en længere periode med en
minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af en korrekt behandling af
værktøjet samt regelmæssig rengøring.
Laderen kræver ingen anden vedligeholdelse end
regelmæssig rengøring.
Før udførelse af vedligeholdelsesopgaver
x
på værktøjet, skal batteriet fjernes.
Tag laderen ud af stikkontakten før den
x
rengøres.
Man skal regelmæssigt rengøre værktøjets
x
ventilationshuller og oplader med en blød
børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt rengøre motorkassen
x
med en fugtig klud. Man må ikke benytte
slibemidler eller opløsningsmidler.
Man skal regelmæssigt åbne patronen og
x
banke den let for på denne måde at fjerne støv
fra dens indre.
MILJØ
Værktøj
Når dit værktøj er slidt op, beskyt da
naturen ved ikke at kaste det bort sammen
med almindeligt affald. Aflever det til et
opsamlingssted i din kommune eller til et
Black & Decker serviceværksted.
Batterier
Black & Decker batterier kan oplades
mange gange. Ved endt teknisk levetid
skal man kassere dem med omtanke for
Cd
miljøet:
Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det
x
derefter fra værktøjet.
NiCd og NiMH batterier kan genbruges.
x
Bring dem til Deres forhandler eller en lokal
genbrugscentral. Indsamlede batterier vil blive
genbrugt eller kasseret på korrekt vis.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents