Download Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
9. Batteri
10. Utløserknapp for batteriet
11. Lader (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. Holder for batterilader
(HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. Lader (HP122K(D)/HP142K(D))
14. Ladingsindikator - lading pågår
(HP122K(D)/HP142K(D))
15. Ladingsindikator - lading fullført
(HP122K(D)/HP142K(D))
MONTERING
Sette i og ta ut batteriet (fig. B)
For å sette i batteriet (9), hold dette på høyde
x
med holderen på verktøyet. Skyv batteriet inn
i holderen og trykk til det er på plass.
Når du skal fjerne batteriet, trykker du på de to
x
løsneknappene (10) samtidig, mens du drar
batteriet ut av holderen.
Montering og fjerning av bor og bits (fig. A & D)
Dette verktøyet er utstyrt med en nøkkelfri chuck
for å forenkle skifting av bor og bits.
Lås verktøyet ved å stille bryteren for høyre-/
x
venstregange (2) på midtstillingen (fig. A).
Du åpner chucken ved å dreie den fremste delen
x
(16) med den ene hånden, mens du holder i den
bakerste delen (17) med den andre (fig. C).
Sett tilbehøret (18) inn i chucken.
x
Skru chucken godt fast ved å dreie den fremre
x
delen (16) med den ene hånden mens du
holder den bakre delen (17) med den andre.
Dette verktøyet leveres med en tosidig bits i
bitsholderen (8) (fig. A).
For å fjerne bitsen, løft den ut av holderen.
x
For å oppbevare bitsen, trykk den godt inn
x
i holderen.
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Festing av detektoren (fig. K)
Verktøyet er utstyrt med et feste, der detektoren
(23) kan oppbevares når den ikke er i bruk.
Fest enheten til holderen (24) som vist.
x
ANVENDELSE
La verktøyet jobbe i sin egen hastighet.
Ikke overbelast.
Lading av batteriet
Batteriet må lades før første gangs bruk og alltid
når verktøyet ikke lenger fungere effektivt.
Når batteriet lades for første gang, eller etter at
det ikke har vært brukt i en periode,
er ladekapasiteten kun 80%. Etter flere ladings- og
utladingsperioder, vil batteriet oppnå full
kapasitet. Batteriet kan bli varmt mens det lades;
dette er normalt og indikerer ikke at noe er feil.
Lad ikke batteriet hvis lufttemperaturen er
under 4 °C eller over 40 °C.
Anbefalt ladingstemperatur: ca. 24 °C.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (fig. D)
Når du skal lade batteriet (9), må du fjerne det
x
fra verktøyet.
Skyv laderen (12) på batteriet som vist.
x
Koble laderen til stikkontakten (11).
x
Batteriet blir varmt under lading. Etter om lag 3 timers
lading vil batteriet være helt oppladet.
Fjern laderen fra batteriet.
x
HP122K(D)/HP142K(D) (fig. E)
For å lade batteriet (9), ta det ut av verktøyet
x
og sett det inn i laderen (13) på. Det er bare en
måte å plasserere batteriet inn i laderen på .
Ikke bruk makt. Pass på at batteriet ligger
ordentlig på plass i laderen.
Sett laderens kontakt i vegguttaket.
x
Sjekk om den røde ladeindikatoren (14) lyser.
x
Hvis den grønne ladeindikatoren (15) lyser
istedenfor, er batteriet for varmt og kan ikke
lades. Hvis dette skjer, ta batteriet ut av
laderen, la det avkjøles i 1 time og sett det inn
igjen.
Etter ca. 1 times lading vil den røde ladeindikatoren
(13) slukke, og den grønne ladeindikatoren (14) vil
lyse. Batteriet er nå ferdig oppladet.
Ta batteriet ut av laderen.
x
N O R S K
73

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

This manual is also suitable for:

Hp122k(d)Hp142k(d)Hp14k(d)Hp12k(d)