Black & Decker HP96K Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
N E D E R L A N D S
Voor boren in hout, metaal en kunststoffen,
x
zet u de ring (3) in de boorpositie door het
symbool
op één lijn met de markering (21)
te brengen.
Voor schroevendraaien zet u de ring in de
x
gewenste stand. Als u de geschikte stand nog
niet kent, gaat u als volgt te werk:
Zet de ring (3) op de laagste koppelinstelling.
x
Draai de eerste schroef in.
x
Als de koppeling slipt voordat het gewenste
x
resultaat is bereikt, verhoogt u de koppelstand
en vervolgt u het indraaien van de schroef.
Herhaal totdat u de juiste stand bereikt. Gebruik
deze stand voor de resterende schroeven.
HP122K(D)/HP142K(D) - Boren in metselwerk
(fig. H & I)
Voor boren in metselwerk zet u de kraag (3) in
x
de klopboorpositie door het symbool
één lijn met de markering (21) te brengen.
Schuif de twee versnellingen keuzeschakelaar
x
(5) in de richting van de voorkant van de
machine (tweede versnelling).
HP122K(D)/HP142K(D) - Twee versnellingen
keuzeschakelaar (fig. I)
Schuif voor boren in staal en voor
x
schroevendraaiertoepassingen de twee
versnellingen keuzeschakelaar (5) in de richting
van de achterkant van de machine
(eerste versnelling).
Schuif voor boren in andere materialen dan
x
staal de twee versnellingen keuzeschakelaar (5)
in de richting van de voorkant van de machine
(tweede versnelling).
Indicatie voor recht boren (fig. J)
Deze machine is uitgerust met een indicatie om
recht boren te vergemakkelijken. Deze mogelijkheid
kan zowel in een horizontale als in een verticale
positie worden toegepast.
Plaats de machine zoals vereist.
x
Houd de schakelaar (1) een klein stukje
x
ingedrukt zonder de machine in te schakelen.
Beweeg langzaam de achterkant van de machine
x
tot het rode indicatielampje (22) gaat branden.
Druk de schakelaar verder in om te beginnen
x
met boren.
44
HP12KD/HP14KD/HP122KD/HP142KD -
Localiseren van leidingen of bedrading (fig. K)
Neem de detector (23) uit de houder (24).
x
Zie de handleiding van de detector voor
x
verdere instructies.
Boren/schroeven draaien (fig. A)
Selecteer de draairichting links- of rechtsom
x
met behulp van de links/rechts-schuif (2).
Om de machine in te schakelen, drukt u de
x
schakelaar (1) in. De machinesnelheid hangt af
van hoever u de schakelaar indrukt.
Om de machine uit te schakelen, laat u de
x
schakelaar los.
Tips voor optimaal gebruik
Boren
op
Voer altijd lichte druk uit in een rechte lijn met
x
de boorbit.
Verminder de druk op de machine net voordat
x
de boorpunt door de andere kant van het
werkstuk heengaat.
Gebruik een blok hout om werkstukken die
x
kunnen versplinteren te beschermen.
Gebruik houtboren voor het boren van grote
x
gaten in hout.
Gebruik HSS-boren voor het boren in metaal.
x
Gebruik steenboren voor het boren in zacht
x
metselwerk.
Gebruik een smeermiddel voor boren in
x
andere metalen dan gietijzer en koper.
Maak een inkerving met behulp van een
x
puntslag in het midden van het te boren gat
om de nauwkeurigheid te vergroten.
Schroevendraaien
Gebruik altijd het juiste type en de juiste maat
x
schroefbit.
Als schroeven moeilijk in te draaien zijn,
x
gebruik dan een beetje vloeibaar wasmiddel of
zeep als smeermiddel.
Houd de machine en schroefbit altijd in een
x
rechte lijn met de schroef.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents