Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 85

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
x
koneen käyttöönottoa.
Varmista, että osaat sammuttaa koneen,
x
ennen kuin käynnistät sen.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
x
käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1. Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2. Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä
kosteissa tai märissä paikoissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo-
tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3. Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla
lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
4. Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
5. Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia. Käytä
kuulosuojaimia, jos melutaso tuntuu epämukavalta.
6. Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
7. Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
8. Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Näin saat
molemmat kädet vapaaksi työhön.
9. Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein. HUOM!
Käytä ainoastaan teollisuuspölynimuria.
10. Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut
koneesta ennen kuin käynnistät sen.
11. Käytä oikeaa konetta
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön,
johon se on tarkoitettu. Käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita. Jonkin muun laitteen
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Älä ylikuormita konetta.
12. Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole
vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on viallinen. Älä käytä konetta, jos se
ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta.
Viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
13. Poista akku
Poista akku, kun konetta ei käytetä, ennen
minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisälaitteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
14. Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä koskaan kanna konetta sormet kiinni
virrankatkaisijassa. Varmista, että työkalu on
kytketty pois päältä, kun laitat akun työkaluun.
15. Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan kanna laturia johdosta äläkä irrota
pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
16. Säilytä konetta oikein
Kun kone ei ole käytössä, sen ja akun tulee olla
varastoituna kuivaan paikkaan lasten
ulottumattomissa.
17. Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu puhtaana ja käytä teräviä teriä
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä virrankatkaisija ja
kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
18. Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat
turvallisuusvaatimukset.
S U O M I
85

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents