Black & Decker HP96K Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tekniska data
Spänning
Obelastad hastighet
Maximalt vridmoment
Chuck-kapacitet
Maximal borrkapacitet för
stål/trä/murverk
Vikt (utan batteri)
Batteri
Kat. nr. batteri
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Spänning
Laddningstid cirka
Om en Black & Decker produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
x
felaktig användning eller skötsel
x
att produkten skadats av främmande föremål,
x
ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av
någon annan än en auktoriserad Black & Decker
verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det
lokala Black & Decker kontoret på den adress som
är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns
även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com.
HP96K
HP12K(D)
V
9,6
12
DC
min
-1
350/700
0-750
Nm 10,5
11,8
mm 10
10
mm 10/20/-
10/25/-
kg 1,0
1,0 (1,2)
HP96K
HP12K(D)
A96
A12
V
9,6
12
DC
Ah 1,2
1,2
kg 0,56
0,52 (0,63)
HP96K
HP12K(D)
V
230
230
AC
tim 3
3
HP14K(D)
HP122K(D)
14,4
12
0-750
0-400/0-1.200 0-400/0-1.200
12,9
23,5
10
10
10/30/-
10/25/12
1,3 (1,4)
1,0 (1,2)
HP14K(D)
HP122K(D)
499936-34
A12
14,4
12
1,2
1,2
0,76
0,52
HP14K(D)
HP122K(D)
230
230
3
1
S V E N S K A
HP142K(D)
14,4
26
10
10/30/12
1,3 (1,4)
HP142K(D)
499936-35
14,4
1,2
0,63
HP142K(D)
230
1
69

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents