Download Table of Contents Print this page

Eg-Verklaring Van Overeenstemming; Gebruik Volgens Bestemming - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
SNOERLOZE SCHROEF/BOORMACHINE
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
GEFELICITEERD!
U heeft gekozen voor een machine van
Black & Decker. Ons doel is om
kwaliteitsproducten te leveren tegen een
betaalbare prijs. Wij hopen dat u aan het gebruik
van deze machine jarenlang plezier zult beleven.
EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Black & Decker verklaart dat deze
elektrische machines in overeenstemming
zijn met:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens
EN 50260:
L
(geluidsdruk)
dB(A)
pA
L
(geluidsvermogen) dB(A)
WA
L
(geluidsdruk)
dB(A)
pA
L
(geluidsvermogen) dB(A)
WA
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk
het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van
de versnelling overeenkomstig EN 50260:
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
71
70
75
84
83
86
HP122K(D) HP142K(D)
84
82
97
94
HP122K(D)
HP142K(D)
2
6,8 m/s
2
6,0 m/s
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Uw Black & Decker schroef/boormachine HP96K/
HP12K(D)/HP14K(D) is bedoeld voor het in- en
uitdraaien van schroeven en voor het boren in
hout, metaal en kunststoffen.
Uw Black & Decker schroef/boormachine
HP122K(D)/HP142K(D) is bedoeld voor het in- en
uitdraaien van schroeven en voor het boren in
hout, metaal, kunststoffen en zacht metselwerk.
Deze machine is uitsluitend bedoeld voor
consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het
opladen van Black & Decker accu's van het type
dat bij deze machine wordt geleverd.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Pictogrammen
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging van
de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
2
Geeft elektrische spanning aan.
N E D E R L A N D S
Colin Wills
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents