Black & Decker HP96K Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) (fig. D)
Oplad batteriet (9) ved at fjerne det fra værktøjet.
x
Skub opladerholderen (12) hen på batteriet
x
som vist.
Sæt opladeren (11) i stikkontakten.
x
Batteriet bliver varmt under opladningen. Efter ca.
3 timers opladning er batteriet fuldt opladet.
Fjern opladerholderen fra batteriet.
x
HP122K(D)/HP142K(D) (fig. E)
For at oplade batteriet (9), fjernes det fra
x
værktøjet og sættes ind i laderen (13).
Batteriet kan kun sættes ind på én måde.
Man må ikke tvinge det. Man skal sikre sig,
at batteriet er fuldstændig indsat i laderen.
Sæt laderen i stikkontakten.
x
Check, om den røde opladningsviser (14) lyser.
x
Hvis den grønne ende af opladningsviseren (15)
lyser, betyder det, at batteriet er for varmt og
derfor ikke kan oplades. Hvis dette sker, fjernes
batteriet fra opladeren og køles ned i ca. 1 time,
hvorefter det kan sættes i laderen igen.
Efter ca. 1 times opladning holder den røde
opladningsviser (14) op med at lyse, og den
grønne ende af opladningsviseren (15) lyser.
Batteriet er nu fuldt opladet.
Fjern batteriet fra laderen.
x
HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K -
Kontrol af batteriets tilstand (fig. F)
Dette værktøj er udstyret med en
batteriopladningsviser, hvormed du kan
kontrollere batteriets tilstand.
Tryk på knappen (19), og hold den nede.
x
Kontrollér, hvor mange af lamperne (20) der lyser:
x
Batteriopladning
1 lampe lav
2 lamper medium
3 lamper høj
Valg af rotationsretning (fig. G)
Til boring og stramning af skruer benyttes
højrerotation (med uret). For at løsne skruer eller
fjerne blokerede borebits drejes i den modsatte
retning (mod uret).
For at vælge højrerotation skydes højre/
x
venstre omskifteren (2) til venstre.
For at vælge venstrerotation skydes højre/
x
venstre omskifteren til højre.
For at låse værktøjet sættes højre/venstre
x
omskifteren i midten.
Valg af funktionstilstand eller vridmoment (fig. H)
Værktøjet er udstyret med en krave til valg af
funktionstilstanden og til indstilling af vridmomentet til
stramning af skruer. Store skruer og hårde
arbejdsemner kræver en højere vridmomentindstilling
end små skruer og bløde arbejdsemner. Kraven har
mange indstillinger til ethvert behov.
Hvis man ønsker at bore i træ, metal og plastik,
x
indstilles kraven (3) på borepositionen ved at
sætte symbolet
Hvis man ønsker at skrue skruer, indstilles
x
kraven på den ønskede position. Hvis ikke man
kender den korrekte indstilling, skal man gå
frem som nedenfor beskrevet:
Indstil kraven (3) på det laveste vridmoment.
x
Stram den første skrue.
x
Hvis ikke man opnår det ønskede resultat,
x
øges kravens indstilling, og man fortsætter
med at stramme skruen. Proceduren gentages,
indtil man opnår det ønskede resultat. Denne
indstilling benyttes til resten af skruerne.
HP122K(D)/HP142K(D) - Boring i murværk
(fig. H & I)
Hvis man ønsker at bore i murværk, indstilles
x
kraven (3) på hammerboringspositionen ved at
sætte symbolet
Skyd to-gearsvælgeren (5) hen mod forenden
x
af værktøjet (2. gear).
HP122K(D)/HP142K(D) - Vælger med to gear (fig. I)
Skyd to-gearsvælgeren (5) hen mod bagenden
x
af værktøjet (1. gear) for at bore i stål og for at
skrue skruer i.
Skyd to-gearsvælgeren (5) hen mod forenden
x
af værktøjet (2. gear) for at bore i alle andre
materialer end stål.
Viser til lige boring (fig. J)
Værktøjet er udstyret med en indikator for at vise
en lige boring. Denne funktion kan benyttes både
vandret og lodret.
Hold værktøjet i den ønskede stilling.
x
D A N S K
udfor markeringen (21).
ud for markeringen (21).
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents