Black & Decker HP96K Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bruk et flatbor når du borer hull med stor
x
diameter i tre.
Bruk HSS-bor når du borer i metall.
x
Bruk betongbor når du borer i betong.
x
Bruk smøremiddel når du borer i metall
x
utenom støpejern eller messing.
For bedre presisjon: lag en fordypning med en
x
kjørner i midten av hullet som skal bores.
Skruing
Bruk alltid riktig type og størrelse på bitsen.
x
Hvis det er vanskelig å stramme skruene, kan
x
du forsøke å bruke litt flytende vaskemiddel
eller såpe som smøremiddel.
Hold alltid verktøyet og bitsen i rett linje med
x
skruen.
VEDLIKEHOLD
Ditt Black & Decker verktøy har blitt utformet for å
være i drift over en lang periode med et minimum
av vedlikeholdelse. Ved riktig vedlikehold og
regelmessig rengjøring beholder verktøyet sin
prestasjon.
Laderen din behøver ikke annet vedlikehold enn at
du tørker over den med jevne mellomrom.
Før det utføres noen form for vedlikehold
x
av verktøyet, må batteriet tas ut.
Tekniske data
Spenning
Hastighet ubelastet
Maks. dreiemoment
Chuck-kapasitet
Maks. borekap. i stål/tre/mur mm 10/20/-
Vekt (uten batteri)
Batteri
Kat.nr. batteri
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Spenning
Ladetid, ca
HP96K
HP12K(D)
V
9,6
12
DC
-1
min
350/700
0-750
Nm 10,5
11,8
mm 10
10
10/25/-
kg 1,0
1,0 (1,2)
HP96K
HP12K(D)
A96
A12
V
9,6
12
DC
Ah 1,2
1,2
kg 0,56
0,52 (0,63)
HP96K
HP12K(D)
V
230
230
AC
timer 3
3
Trekk ut kontakten når laderen skal
x
gjøres ren.
Rengjør regelmessig ventilasjonsåpningene på
x
verktøyet og laderen med en bløt børste eller
en tørr klut.
Rengjør kåpen regelmessig med en fuktig klut.
x
Ikke bruk etsende eller løsemiddelbaserte
rengjøringsmidler.
Åpne opp chucken regelmessig og slå lett på
x
den for å fjerne eventuelt støv fra innsiden.
MILJØ
Verktøy
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med annet
vanlig avfall. Lever det til kildesortering
eller der du kjøpte verktøyet.
Batterier
Black & Decker batterier kan lades mange
ganger. Beskytt miljøet ved å levere kasserte
Cd
batteriet til kildesortering:
Kjør batteriet til det er helt flatt, ta det så ut av
x
verktøyet.
HP14K(D)
14,4
0-750
12,9
10
10/30/-
1,3 (1,4)
HP14K(D)
499936-34
14,4
1,2
0,76
HP14K(D)
230
3
N O R S K
HP122K(D)
HP142K(D)
12
14,4
0-400/0-1.200 0-400/0-1.200
23,5
26
10
10
10/25/12
10/30/12
1,0 (1,2)
1,3 (1,4)
HP122K(D)
HP142K(D)
A12
499936-35
12
14,4
1,2
1,2
0,52
0,63
HP122K(D)
HP142K(D)
230
230
1
1
75

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents