Elektrische Veiligheid - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
N E D E R L A N D S
Opladers
Gebruik uw Black & Decker oplader uitsluitend
x
voor het opladen van accu's van het
meegeleverde type. Andere accu's kunnen
barsten, wat tot letsel en materiële schade kan
leiden.
Probeer nooit om niet oplaadbare batterijen
x
op te laden.
Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
x
Stel de oplader niet aan water bloot.
x
Open de oplader niet.
x
Steek geen voorwerpen in het inwendige van
x
de oplader.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor schroef/
boormachines
Controleer voordat u gaat boren in muren,
x
vloeren of plafonds de locatie van eventueel
aanwezige gas-, water- en elektriciteitsleidingen.
Vermijd aanraking met de punt van de boor
x
vlak na het boren, omdat deze heet kan zijn.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Controleer of de ingangsspanning van de oplader
overeenkomt met de netspanning.
Uw oplader is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 60335. Een aarddraad
is daarom niet vereist.
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)
Vervang de oplader nooit door een
netstekker.
OVERZICHT (fig. A)
1. Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
(HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D))
1. Twee snelheden aan/uit-schakelaar (HP96K)
2. Links/rechts-schuif
3. Koppelinstelring
4. Boorhouder
5. Twee versnellingen keuzeschakelaar
(HP122K(D)/HP142K(D))
42
6. Indicatie voor accu opladen
(HP96K/HP12K/HP14K/HP122K/HP142K)
7. Indicatie voor recht boren
8. Bithouder
9. Accu
10. Accu-ontgrendelingsknop
11. Oplader (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
12. Opladerhouder (HP96K/HP12K(D)/HP14K(D))
13. Oplader (HP122K(D)/HP142K(D))
14. Oplaadindicator (HP122K(D)/HP142K(D))
15. Indicator einde oplaadtijd (HP122K(D)/HP142K(D))
MONTAGE
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B)
Om de accu (9) aan te brengen, houdt u hem
x
voor de houder op de machine. Schuif de accu
in de houder en duw deze aan totdat hij vastklikt.
Om de accu te verwijderen, drukt u de
x
ontgrendelingsknop (10) in trekt u tegelijk de
accu uit de houder.
Aanbrengen en verwijderen van een boorbit of
schroefbit (fig. A & C)
Deze machine is voorzien van een
snelspanboorhouder voor het eenvoudig
verwisselen van bits.
Vergrendel de machine door de links/rechts-
x
schuif (2) in de middenpositie te zetten (fig. A).
Open de boorhouder door met één hand aan
x
het voorste deel (16) te draaien en
ondertussen met de andere hand het achterste
deel (17) vast te houden (fig. C).
Steek de schacht van de bit (18) in de
x
boorhouder.
Draai de boorhouder stevig vast door met één
x
hand het voorste deel (16) te draaien en
ondertussen met de andere hand het achterste
deel (17) vast te houden.
Deze machine wordt geleverd met een dubbelzijdige
schroevendraaierbit in de bithouder (8) (fig. A).
Om de schroefbit uit de bithouder te
x
verwijderen, licht u de bit uit de uitsparing.
Om de schroefbit te bewaren, drukt u deze
x
stevig in de houder.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

This manual is also suitable for:

Hp122k(d)Hp142k(d)Hp14k(d)Hp12k(d)

Table of Contents