Download Table of Contents Print this page

Black & Decker HP96K Manual page 46

Hide thumbs Also See for HP96K:

Advertisement

Table of Contents
N E D E R L A N D S
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten
en biedt een uitstekende garantie.
Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling
op uw wettelijke rechten en beperken deze niet.
De garantie geldt in de lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
defecte onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
x
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
x
Het product is beschadigd door invloeden van
x
buitenaf of door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan
x
onze servicecentra of Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen, dient u
een aankoopbewijs te overhandigen aan de
verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het
adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van
deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende Internet-
adres: www.2helpU.com.
46

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents