Kjære Kunde - Black & Decker HP96K Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
N O R S K
OPPLADBAR DRILL/SKRUTREKKER HP96K/
HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D)
KJÆRE KUNDE!
Du har valgt et Black & Decker verktøy. Vi håper at du
vil ha glede av dette verktøyet i mange år fremover.
CE-SIKKERHETSERKLÆRING
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Black & Decker erklærer at disse verktøyer
er konstruert i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
Lydnivået, målt i henhold til EN 50260:
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
L
(lydeffekt)
dB(A)
WA
L
(lydnivå)
dB(A)
pA
L
(lydeffekt)
dB(A)
WA
Bruk hørselsvern dersom lydnivået
overskrider 85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge EN 50260:
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
70
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
71
70
75
84
83
86
HP122K(D) HP142K(D)
84
82
97
94
HP122K(D)
HP142K(D)
2
6,8 m/s
2
6,0 m/s
BRUKSOMRÅDER
Black & Decker drill/skrutrekker HP96K/HP12K(D)/
HP14K(D) er konstruert for skruing og boring i tre,
metall og plast. Black & Decker drill/skrutrekker
HP122K(D)/HP142K(D) er konstruert for skruing og
boring i tre, metall, plast og mur.
Verktøyet er tiltenkt kun for bruk i hjemmet.
Din Black & Decker lader er konstruert for å lade
Black & Decker batterier av den typen som leveres
med verktøyet.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Symboler
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller
skade på verktøyet dersom instruksene
i denne bruksanvisningen ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Les bruksanvisningen før du bruker
verktøyet.
Brannfare.
2
Lær verktøyet å kjenne
Advarsel! Når du bruker batteridrevne
x
verktøy, må du følge en del
grunnleggende sikkerhetsregler,
se nedenfor, for å redusere faren for
brann, batterilekkasjer, personskade og
materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
x
bruksanvisningen før du begynner å
bruke verktøyet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

  Related Content for Black & Decker HP96K

Table of Contents