Black & Decker HP96K Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som giver
forslag til omkostninger og reparerer vore
produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for
materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved
levering til kunden. Garantien er et tillæg til
konsumentens lovlige rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller
på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse
med specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst
muligt besvær for kunden.
Tekniske data
Spænding
Ubelastet hastighed
Max. vridmoment
Patronkapacitet
Max. borekapacitet
i stål/træ/murværk
Vægt (uden batteri)
Batteri
Kat. nr. batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
Lader
Spænding
Opladningstid (ca.)
HP96K
HP12K(D)
V
9,6
12 14,4
DC
-1
min
350/700
0-750
Nm 10,5
11,8
mm 10
10 10
mm 10/20/-
10/25/-
kg 1,0
1,0 (1,2)
HP96K
HP12K(D)
A96
A12
V
9,6
12
DC
Ah 1,2
1,2
kg 0,56
0,52 (0,63)
HP96K
HP12K(D)
V
230
230
AC
t 1
3 3
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
normal slitage
x
uheldige følger efter unormal anvendelse af
x
værktøjet
overbelastning, hærværk eller overdrevent
x
intensivt brug af værktøjet
ulykkeshændelse
x
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført
af nogen anden end et autoriseret Black & Decker
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til
et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om nærmeste
autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er
opgivet i brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede Black & Decker serviceværksteder
samt servicevilkår er tilgængelig på internettet,
på adressen www.2helpU.com.
HP14K(D)
12
0-750
12,9
10
10/30/-
1,3 (1,4)
HP14K(D)
499936-34
14,4
1,2
0,76
HP14K(D)
230
3
D A N S K
HP122K(D)
HP142K(D)
14,4
0-400/0-1.200 0-400/0-1.200
23,5
26
10
10/25/12
10/30/12
1,0 (1,2)
1,3 (1,4)
HP122K(D)
HP142K(D)
A12
499936-35
12
14,4
1,2
1,2
0,52
0,63
HP122K(D)
HP142K(D)
230
230
1
1
83

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents