Black & Decker HP96K Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
S U O M I
AKKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN HP96K/
HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/HP142K(D)
Kiitos, että olet valinnut Black & Decker -koneen.
Toivomme, että nautit koneen käytöstä monen
vuoden ajan.
CE-
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D)/HP122K(D)/
HP142K(D)
Black & Decker vakuuttaa, että nämä
työkalut ovat
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50260, EN 55014, EN 60335, EN 61000
mukaiset.
Melutaso, mitattu EN 50260:n mukaisesti:
L
(äänenpaine)
dB(A)
pA
L
(ääniteho)
dB(A)
WA
L
(äänenpaine)
dB(A)
pA
L
(ääniteho)
dB(A)
WA
Käytä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää
85 dB(A).
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen keskiarvo
EN 50260 mukaisesti:
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
2
< 2,5 m/s
Colin Wills
Director of Engineering
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
84
HP96K
HP12K(D)
HP14K(D)
71
70
75
84
83
86
HP122K(D) HP142K(D)
84
82
97
94
HP122K(D)
HP142K(D)
2
6,8 m/s
2
6,0 m/s
KÄYTTÖTARKOITUS
Black & Deckerin akkuporakone/ruuvinväännin
HP96K/HP12K(D)/HP14K(D) on suunniteltu
ruuvaamiseen sekä puun, metallin ja muovien
poraamiseen.
Black & Deckerin akkuporakone/ruuvinväännin
HP122K(D)/HP142K(D) on suunniteltu ruuvaamiseen
sekä puun, metallin, muovien ja muurausten
poraamiseen.
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän
työkalun mukana toimitetun Black & Decker -akun
lataamiseen.
TURVALLISUUSOHJEET
Merkit
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion vaaraa,
mikäli käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Tulenvaara.
2
Tutustu koneeseen
Varoitus! Akkukäyttöisiä koneita
x
käytettäessä on aina noudatettava mm.
seuraavia turvallisuusohjeita,
jotta tulipalojen, akkuvuotojen,
henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi
mahdollisimman pieni.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker HP96K

Table of Contents