Download Print this page

Tekniske Data - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Advarsel! Tag batteriet ud af værktøjet, inden der foretages
vedligeholdelse på værktøjet. Træk laderen ud af
stikkontakten, før den rengøres.
Rens jævnligt værktøjets og laderens ventilationshuller
u
med en blød børste eller en tør klud.
Rens regelmæssigt motorhuset med en fugtig klud. Der
u
må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
Åbn jævnligt patronen, og bank på den for at fjerne støv
u
indvendigt.
Miljø
Z
Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke
bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller du ikke
længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen
med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat.
z
Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og
emballage bliver der mulighed for at genanvende
forskellige materialer.
Genanvendelse af materialer medvirker til at
forebygge miljøforurening og mindsker behovet for
råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske
husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af
den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.
Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black
& Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis
du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet
til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.
Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der
er angivet i denne vejledning, for at få oplysninger om
nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle
autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt
servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet
på adressen: www.2helpU.com
Batterier
Z
Aflad batteriet helt, og tag det derefter ud af
værktøjet.
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier kan genbruges. Aflever
u
dem på et autoriseret værksted eller en lokal
genbrugsstation.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)

Tekniske data

Spænding
Hastighed uden
belastning
Maks. moment
Patronkapacitet
Maks. borekapacitet
Stål/træ/murværk
Spænding
Hastighed uden
belastning
Maks. moment
Patronkapacitet
Maks. borekapacitet
Stål/træ
Lader
Indgangsspænding
Udgangsspænding
Strømstyrke
Ladetid ca.
Batteri
Spænding
Kapacitet
Type
Batteri
Spænding
Kapacitet
Type
Lydtrykniveau i henhold til EN 60745:
Lydtryk (L
Lydeffekt (L
ASL148 (H1)
14,4
V
dc
Min
0-400/ 0-1350
-1
Nm
16/33
mm
10
mm
10/30/10
ASL146 (H1)
V
14,4
dc
Min
0-400/ 0-1350
-1
Nm
16/33
mm
10
mm
10/30
V
ac
V
dc
mA
t
BL1114
BL1314
V
14,4
14,4
dc
Ah
1,1
1,3
Li-Ion
Li-Ion
BL1118
BL1318
V
18
18
dc
Ah
1,1
1,3
Li-Ion
Li-Ion
) 87,5 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
pA
) 98,5 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
WA
DANSK
ASL188 (H1)
18
0-400/ 0-1400
17/34
10
10/35/10
ASL186 (H1)
18
0-400/ 0-1300
18/35
10
10/38
905531** type. 1
230
16.4 / 20.5
200
5 - 7
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
77

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188