Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Advarsel! Før du utfører vedlikehold på verktøyet, må du
fjerne batteriet fra verktøyet. Koble laderen fra nettstrømmen
før du rengjør den.
Rengjør ventilasjonsåpningene i verktøyet og laderen
u
jevnlig med en myk børste eller tørr klut.
Rengjør motorhuset jevnlig med en fuktig klut. Ikke bruk
u
slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
Åpne chucken regelmessig, og bank på den for å fjerne
u
eventuelt støv fra innsiden.
Miljø
Z
Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke
kastes sammen med husholdningsavfall.
Hvis du synes Black & Decker-produktet bør skiftes ut, eller
du ikke har bruk for det lenger, må du ikke kaste det sammen
med husholdningsavfall. Sørg for separat avfallshåndtering for
dette produktet.
z
Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt,
kan materialer resirkuleres og brukes på nytt.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til
redusert miljøforurensing og reduserer behovet for
råmaterialer.
Det kan være lokale bestemmelser for separat
avfallshåndtering for elektriske produkter fra husstander på
kommunale avfallsplasser eller hos forhandleren, når du
kjøper et nytt produkt.
Black & Decker har en ordning for innsamling og resirkulering
av Black & Decker-produkter som ikke skal brukes lenger. Du
kan benytte denne tjenesten ved å levere produktet til et
hvilket som helst autorisert serviceverksted.
Du kan finne ut hvor nærmeste autoriserte serviceverksted er,
ved å kontakte din lokale Black & Decker-avdeling på
adressen som er oppgitt i denne håndboken. En oversikt over
autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og alle
opplysninger om ettersalgsservice og kontakter er også
tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com
Batterier
Z
La batteriet gå helt tomt og fjern det så fra
verktøyet.
NiCd-, NiMH- og litiumjonebabatterier kan gjenvinnes. Ta
u
dem med til et autorisert serviceverksted eller til en lokal
spesialavfallsstasjon.
70
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Tekniske data
Spenning
V
DC
Hastighet ubelastet
Min
Maks. dreiemoment
Nm
Kapasitet for chuck
mm
Maks. borekapasitet
Stål/tre/mur
mm
Spenning
V
DC
Hastighet ubelastet
Min
Maks. dreiemoment
Nm
Kapasitet for chuck
mm
Maks. borekapasitet
mm
Stål/tre
Lader
Inngangsspenning
Utgangsspenning
Strøm
Omtrentlig ladetid
Batteri
BL1114
Spenning
V
14,4
DC
Kapasitet
At
1,1
Type
Li-Ion
Batteri
BL1118
V
Spenning
18
DC
Kapasitet
At
1,1
Li-Ion
Type
Lydtrykknivå i henhold til EN 60745:
Lydtrykk (L
) 87,5 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Lydeffekt (L
) 98,5 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
WA
ASL148 (H1)
ASL188 (H1)
14,4
18
0–400/0–1350
0–400/0–1400
-1
16/33
17/34
10
10
10/30/10
10/35/10
ASL146 (H1)
ASL186 (H1)
14,4
18
0–400/0-1350
0–400/0–1300
-1
16/33
18/35
10
10
10/30
10/38
905531** type. 1
V
230
AC
V
16.4 / 20.5
DC
mA
200
5–7
t
BL1314
BL1514
14,4
14,4
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion
BL1318
BL1518
18
18
1,3
1,5
Li-Ion
Li-Ion

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188