Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
επιφάνειες συγκράτησης όταν εκτελείτε κάποια
εργασία κατά την οποία το εξάρτημα κοπής/
συνδετήρας μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα
καλώδια.. Ένα εξάρτημα κοπής/συνδετήρας το οποίο
έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να
καταστήσει και τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου
ηλεκτροφόρα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο
χειριστή του.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλα πρακτικά μέσα για
u
να ασφαλίζετε και να στηρίζετε το προς επεξεργασία
αντικείμενο σε μια σταθερή βάση. Η συγκράτηση του
αντικειμένου με το χέρι ή επάνω στο σώμα σας το
καθιστά ασταθές και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του
ελέγχου.
Πριν τη διάτρηση τοίχων, δαπέδων ή ταβανιών, ελέγχετε
u
για τυχόν διερχόμενα καλώδια και σωλήνες.
Αποφεύγετε να αγγίζετε την άκρη του τρυπανιού αμέσως
u
μετά τη διάτρηση, καθώς μπορεί να καίει.
Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
u
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες
φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, για να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το εργαλείο.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο παρόν
u
εγχειρίδιο οδηγιών. Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ ή
προσαρτήματος ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με
αυτό το εργαλείο διαφορετικής από αυτές που
συστήνονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού ή/και ζημιάς σε
ιδιοκτησία.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
u
(στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες
φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον
επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται
u
ότι δεν παίζουν με το εργαλείο.
Αναπόφευκτοι κίνδυνοι.
Μπορεί να προκληθούν επιπρόσθετοι αναπόφευκτοι κίνδυνοι
όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο οι οποίοι μπορεί να μη
συμπεριλαμβάνονται στις προειδοποιήσεις ασφαλείας που
εσωκλείονται. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να προκληθούν από
κακή χρήση, παρατεταμένη χρήση κτλ.
Ακόμα και με την τήρηση των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, ορισμένοι
88
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν. Αυτοί
περιλαμβάνουν:
Τραυματισμούς από το άγγιγμα των περιστρεφόμενων/
u
κινούμενων εξαρτημάτων.
Τραυματισμούς από αλλαγή οποιωνδήποτε εξαρτημάτων,
u
λεπίδων ή αξεσουάρ.
Τραυματισμούς από παρατεταμένη χρήση του εργαλείου.
u
Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε εργαλείο για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους βεβαιωθείτε ότι κάνετε
τακτικά διαλείμματα.
Προβλήματα ακοής.
u
Κίνδυνοι στην υγεία που προκαλούνται από την εισπνοή
u
σκόνης όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο (παράδειγμα:-
όταν επεξεργάζεστε ξύλο, ειδικά δρυς, οξιά και MDF.)
Δόνηση
Η δηλωμένη τιμή εκπομπής δόνησης που αναφέρεται στα
τεχνικά χαρακτηριστικά και τη δήλωση συμμόρφωσης έχει
μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μέθοδο δοκιμής που
παρέχεται από το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.
Η δηλωμένη τιμή εκπομπής δόνησης μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε έναν προκαταρκτικό προσδιορισμό της
έκθεσης.
Προειδοποίηση! Η τιμή εκπομπής δόνησης κατά την
πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να
διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή, ανάλογα με το τρόπο που
χρησιμοποιείται το εργαλείο. Η στάθμη δόνησης μπορεί να
αυξηθεί πάνω από τη στάθμη που έχει δηλωθεί.
Κατά τον προσδιορισμό της έκθεσης σε δόνηση για τον
καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας σύμφωνα
με την οδηγία 2002/44/EΚ για την προστασία προσώπων
που χρησιμοποιούν συχνά ηλεκτρικά εργαλεία στην εργασία
τους, μια προσεγγιστική εκτίμηση της έκθεσης σε δόνηση
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες χρήσης
και τον τρόπο χρήσης του εργαλείου, συμπεριλαμβανομένων
και όλων των επιμέρους τμημάτων του κύκλου εργασίας,
όπως, πόσες φορές τέθηκε το εργαλείο εκτός λειτουργίας,
πότε είναι σε λειτουργία χωρίς φορτίο και επιπρόσθετα ο
χρόνος πίεσης της σκανδάλης.
Ετικέτες στο εργαλείο
Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στη συσκευή:
:
Προειδοποίηση! Για να μειωθεί ο κίνδυνος
τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το
εγχειρίδιο οδηγιών.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188