Download Print this page

Eg-Conformiteitsverklaring - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

EG-conformiteitsverklaring

%
RICHTLIJN MACHINERIEËN
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Black & Decker verklaart dat deze producten, die zijn
beschreven onder "Technische gegevens", voldoen aan:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker op
het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van de
handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van
het technische bestand en geeft deze verklaring namens
_
Black&Decker af.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
(Vertaling van de originele instructies)
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
18/04/2011
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de
datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
u
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden.
Het product onoordeelkundig is gebruikt.
u
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
u
door een ongeval.
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
u
servicecentra of Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black &
Decker en onze producten vindt u op www.
blackanddecker.nl.
NEDERLANDS
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188