Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Vridmoment/hastighet
Mellanläge som bara används för växling mellan låg
hastighet, hög hastighet och högt vridmoment.
Skruvdragningsarbeten
Borrarbeten med högt vridmoment
Stora borrbits i stål
Stora borrar med sidoskär i trä
Borrarbeten med hög hastighet
Borrbits med liten diameter i trä, plast och metall.
1-8mm
Borrbits med stor diameter i trä, plast och metall.
Små borrar med sidoskär i trä
62
(Översättning av originalanvisningarna)
Vridmomentsomfång:
Lågt vridmoment för
små skruvar och
högt vridmoment för
stora skruvar.
Slagborrarbeten
Slagborrning i betong.
(Endast ASL148 och ASL188)
Borrning/skruvdragning
Välj framåt- eller bakåtgående rörelse genom att använda
u
framåt-/bakåtreglaget (2).
Starta verktyget genom att trycka på strömbrytaren (1).
u
Verktygets hastighet beror på hur hårt du trycker på
strömbrytaren.
Stäng av verktyget genom att släppa upp strömbrytaren.
u
Lysdiodlampa
Lysdiodlampan (8) aktiveras automatiskt när strömbrytaren är
delvis nedtryckt. Lysdiodlampan lyser när strömbrytaren är
delvis nedtryckt, innan enheten startar. Lysdiodlampan lyser
även när strömbrytaren är delvis nedtryckt och framåt-/
bakåtreglaget (2) är i det låsta mittenläget.
Råd för optimal användning
Borrning
Tryck alltid lätt i arbetsriktningen.
u
Minska trycket på verktyget precis innan borrspetsen
u
kommer igenom på arbetsstyckets andra sida.
Använd en träbit som stöd för arbetsstycken som kan
u
splittras.
Använd borrar med sidoskär vid borrning av hål med stor
u
diameter i trä.
Använd HSS-borrbits (snabbstål) vid borrning i metall.
u
Använd murverksbits vid borrning i mjukt murverk.
u
Använd smörjmedel när du borrar i metall, utom i gjutjärn
u
och mässing.
Gör ett märke med en körnare i mitten av det hål som ska
u
borras för att öka noggrannheten.
Skruvdragning
Använd alltid skruvbits av rätt sort och storlek.
u
Om en skruv är svår att dra åt kan du använda lite
u
diskmedel eller tvål som smörjmedel.
Håll alltid verktyget och skruvbiten i en rät linje i
u
förhållande till skruven.
Underhåll
Detta Black & Decker-verktyg har tillverkats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt
underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sina
prestanda.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188