Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Totale vibrasjonsverdier (vektorsum fra tre retninger) bestemt i samsvar
med EN 60745:
Boring med slag i betong (a
) 9,96 m/s
h, ID
Boring i metall (a
) <2.5 m/s
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
h, D
Bruk som skrutrekker uten slag (a
h, s
EF-samsvarserklæring
%
MASKINDIREKTIV
ASL146, ASL148, ASL186, ASL188
Black & Decker erklærer at disse produktene som er
beskrevet under "Tekniske data", er i samsvar med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt Black & Decker på
følgende adresse, eller se på baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av den tekniske
dokumentasjonen og gir denne erklæringen på vegne av
_
Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
2
2
) <2.5 m/s
, usikkerhet (K) 1,5 m/s
2
2
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
18.4.2011
Garanti
Black & Decker er trygg på kvaliteten på sine produkter og
tilbyr en enestående garanti. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter og er ikke i
konflikt med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-
medlemsstatene.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold til
spesifikasjonene innen 24 måneder fra kjøpet, påtar Black &
Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere produkter som
har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut slike
produkter med minst mulig vanskelighet for kunden, med
mindre:
Produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet eller
u
til utleie.
Produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller dårlig
u
vedlikehold.
Produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander eller
u
stoffer eller ved et uhell.
Andre enn autoriserte serviceverksteder eller Black &
u
Deckers serviceteknikere har forsøk å reparere produktet.
For å ta garantien i bruk må du vise kjøpskvittering til
forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. Du kan
finne ut hvor nærmeste autoriserte serviceverksted er, ved å
kontakte din lokale Black & Decker-avdeling på adressen som
er oppgitt i denne håndboken. En oversikt over autoriserte
Black & Decker-serviceverksteder og alle opplysninger om
ettersalgsservice og kontakter er også tilgjengelig på Internett:
www.2helpU.com
Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å
registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde
deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du
finner mer informasjon om Black & Decker og
produktutvalget vårt på www.blackanddecker.no.
NORSK
71

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188