Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Område for moment/hastighet
Ikke-arbeidsstilling som bare brukes til å bytte
mellom lav hastighet, høy hastighet og høyt
moment.
Bruk som skrutrekker
Bruk som bor med høyt moment
Store bor i stål
Store spissbor i tre
Bruk som bor med høy hastighet
Bor med liten diameter i tre, plast og metall.
1-8mm
Bor med stor diameter i tre, plast og metall.
Små spissbor i tre
Bruk ved boring med slag
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Boring / bruk som skrutrekker
Momentområde:
Lavt moment for
små skruer og høyt
moment for store
LED-lampe
skruer.
LED-lampen (8) aktiveres automatisk når utløseren trykkes
inn. LED-en lyser når utløseren er delvis trykket inn, før
enheten begynner å gå. LED-en lyser også når utløseren blir
trykket inn og glidebryteren for fremover/bakover (2) er i låst
stilling (midtstilling).
Råd for optimal bruk
Boring
Bruk som skrutrekker
Vedlikehold
Black & Decker-verktøyet ditt er konstruert for å være i drift
over lengre tid med et minimum av vedlikehold. Det er
avhengig av riktig stell og regelmessig rengjøring for å fungere
som det skal til enhver tid.
Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig
rengjøring.
Boring med slag i betong.
(Bare ASL148 og ASL188)
Velg rotasjon fremover eller bakover med glidebryteren for
u
fremover/bakover (2).
Trykk på bryteren (1)for å slå verktøyet på. Hastigheten til
u
verktøyet avhenger av hvor langt du trykker bryteren.
Slipp bryteren for å slå verktøyet av.
u
Benytt alltid lett trykk i rett linje langs boret.
u
Like før boret bryter gjennom på den andre siden av
u
arbeidsstykket, reduserer du trykket på verktøyet.
Bruk et trestykke på baksiden av arbeidsstykker som kan
u
bli splintret.
Bruk spissbor når du borer hull med stor diameter i tre.
u
Bruk HSS-bor når du borer i metall.
u
Bruk murbor når du borer i bløt mur.
u
Bruk et smøremiddel når du borer i metall bortsett fra
u
støpejern og messing.
Lag en fordypning med en dor midt i hullet som skal
u
bores, for å øke nøyaktigheten.
Bruk alltid riktig type og størrelse av skrutrekkerbit.
u
Hvis skruer er vanskelige å stramme, prøver du å bruke litt
u
vaskemiddel i væskeform eller såpe som smøremiddel.
Hold alltid verktøyet og skrutrekkerbiten i rett linje med
u
skruen.
NORSK
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188