Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
vahingot
osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa aiheutuneet
u
vahingot
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
u
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
kuulovauriot
u
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
u
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit
Tärinä
Teknisissä tiedoissa ja vaatimustenmukaisuusilmoituksessa
ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standardin EN 60745
testausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla
työkaluja keskenään. Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan
käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.
Varoitus! Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen
tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta
työkalun käyttötavan mukaan. Tärinätaso voi olla ilmoitettua
tasoa suurempi.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan sen määrittämiseksi, mitä
direktiivin 2002/44/EY mukaisia turvatoimenpiteitä vaaditaan
sähkötyökaluja säännöllisesti käyttävien henkilöiden
suojelemiseksi, tärinälle altistumisen arvioinnissa on otettava
huomioon todelliset käyttöolosuhteet ja työkalun käyttötavat.
Todellisen käytön lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös
siihen, milloin työkalu on sammutettuna tai se käy
tyhjäkäynnillä.
Laitteessa olevat merkinnät
Työkalussa on seuraavat kuvakemerkinnät:
:
Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohje
vahinkojen välttämiseksi.
Akkuja ja laturia koskevat turvaohjeet
Akku
Älä koskaan yritä avata akkua.
u
Älä anna akun kastua.
u
Älä säilytä akkua tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 30
u
°C:een.
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +4 °C
u
ja enintään +40 °C.
Lataa akku ainoastaan koneen mukana toimitetulla
u
laturilla.
Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa
u
Ympäristönsuojelu annettuja ohjeita.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
p
Älä koskaan yritä ladata viallisia akkuja.
Laturit
Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen mukana
u
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu
u
ladattavaksi.
Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
u
Älä altista laturia vedelle.
u
Älä avaa laturia.
u
Älä työnnä mitään laturin sisään.
u
$
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
Sähköturvallisuus
#
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että
verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä. Älä yritä korvata laturiyksikköä
tavallisella verkkopistokkeella.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
u
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black &
Decker -huollon tehtäväksi.
Yleiskuvaus
Tässä työkalussa on joitakin tai kaikki seuraavista
ominaisuuksista.
1. Portaaton nopeudensäätö
2. Eteen-/taaksepäin-liukusäädin
3. Istukka
4. Vääntömomentin säätökartio
5. Akku
6. Nopeuden merkkivalo
7. Ruuviavainpidike
8. LED-valo
Kuva A
9. Laturi
10. Lataustilan ilmaisin
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku laitteesta aina ennen kokoamista.
SUOMI
81

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188