Download Print this page

Tekniska Data - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Laddaren behöver inget annat underhåll än regelbunden
rengöring.
Varning! Ta ut batteriet ur verktyget innan du utför något
underhåll på verktyget. Dra ur sladden till laddaren innan du
rengör den.
Rengör regelbundet verktygets luftintag och laddaren med
u
en mjuk borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
u
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.
Öppna chucken med jämna mellanrum och knacka på den
u
för att avlägsna damm som sitter på insidan.
Miljö
Z
Separat insamling. Produkten får inte kastas i
hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-produkt.
Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna
produkten för separat insamling.
z
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material kan
återanvändas.
Användning av återvunnet material minskar
föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elprodukter
från hushållen, vid kommunala insamlingsplatser eller hos
återförsäljaren när du köper en ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black &
Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst återlämnar
du produkten till en auktoriserad verkstad, som samlar in den
för vår räkning.
För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta
det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns på Internet: www.2helpU.
com
Batterier
Z
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur
verktyget.
Batterier av typerna nickelkadmium (NiCd),
u
nickelmetallhydrid (NiMH) och litiumjon kan återvinnas. Ta
med dem till en auktoriserad verkstad eller en
återvinningsstation.
(Översättning av originalanvisningarna)

Tekniska data

Spänning
Tomgångshastighet
Max vridmoment
Chuckkapacitet
Maximal borrkapacitet
Stål/trä/murverk
Spänning
Tomgångshastighet
Max vridmoment
Chuckkapacitet
Maximal borrkapacitet
Stål/trä
Laddare
Spänning
Utspänning
Strömstyrka
Laddningstid, cirka
Batteri
Spänning
Kapacitet
Typ
Batteri
Spänning
Kapacitet
Typ
Ljudnivå enligt EN 60745:
Ljudnivå (L
) 87,5 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Ljudeffekt (L
) 98,5 dB(A), osäkerhet (K) 3 dB(A)
WA
ASL148 (H1)
14,4
V
DC
0–400/
Min
-1
0–1 350
Nm
16/33
mm
10
mm
10/30/10
ASL146 (H1)
V
14,4
DC
Min
0–400/0–1350
-1
Nm
16/33
mm
10
mm
10/30
905531** typ. 1
V
230
AC
V
16.4 / 20.5
DC
mA
200
5–7
h
BL1114
BL1314
V
14,4
14,4
DC
Ah
1,1
1,3
Litiumjon
Litiumjon
BL1118
BL1318
V
18
18
DC
Ah
1,1
1,3
Litiumjon
Litiumjon
SVENSKA
ASL188 (H1)
18
0–400/0–1 400
17/34
10
10/35/10
ASL186 (H1)
18
0–400/0–1300
18/35
10
10/38
BL1514
14,4
1,5
Litiumjon
BL1518
18
1,5
Litiumjon
63

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188