Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva B)
Kiinnitä akku (5) asettamalla se laitteen
u
kiinnityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu'uta
akkua kiinnityssyvennykseen, kunnes akku lukittuu
paikalleen.
Irrota akku painamalla vapautuspainiketta (12) samalla
u
kun vedät akkua irti kiinnityssyvennyksestä.
Poranterän tai ruuviavaimen kiinnittäminen ja
poistaminen (kuva D)
Tässä työkalussa on huoltovapaa istukka, joka helpottaa
terien vaihtamista.
Lukitse työkalu siirtämällä eteen-/taaksepäin-liukusäädin
u
(2) keskelle.
Avaa istukka kiertämällä sitä (3) yhdellä kädellä ja
u
pitelemällä työkalua toisella kädellä.
Työnnä terän varsi (13) istukkaan.
u
Kiristä istukka hyvin kiertämällä sitä (3) yhdellä kädellä ja
u
pitelemällä työkalua toisella kädellä.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Akun lataaminen (kuva A)
Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina silloin,
kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka
aikaisemmin hoituivat helposti. Akku voi lämmetä ladattaessa.
Tämä on normaalia, eikä se ole merkki mistään viasta.
Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle
+4 °C tai yli +40 °C. Suositeltava latauslämpötila: noin +24
°C.
Huomautus: Laturi ei lataa akkua, jos akun kennon
lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C.
Akku tulee kuitenkin jättää laturiin. Laturi aloittaa
lataamisen automaattisesti, kun kennon lämpötila nousee
tai laskee riittävästi.
Lataa akku (5) asettamalla se laturiin (9). Akku sopii
u
laturiin vain yhdessä asennossa. Älä laita sitä laturiin
väkisin. Varmista, että akku on kunnolla laturissa.
Kytke laturi pistorasiaan.
u
Latauksen merkkivalo (10) vilkkuu tasaisesti vihreänä
(hitaasti).
Akku on ladattu, kun latauksen merkkivalo (10) palaa
keskeytyksettä vihreänä. Akku voidaan jättää laturiin, kun
merkkivalo palaa. Merkkivalo voi alkaa vilkkua uudelleen
vihreänä ns. täydennyslatauksen ajaksi. Latauksen merkkivalo
(10) palaa niin kauan kuin akku on pistorasiaan liitetyssä
laturissa.
Lataa akut viikon kuluessa tyhjentymisestä. Akkujen
u
käyttöikä lyhenee merkittävästi, jos ne jätetään tyhjiksi
pitkäksi aikaa.
82
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna.
Laturin vianmääritys
Jos laturi havaitsee lähes tyhjän tai viallisen akun, latauksen
merkkivalo (10) vilkkuu nopeasti punaisena. Toimi seuraavasti:
Aseta akku uudelleen laturiin (5).
u
Jos merkkivalot vilkkuvat edelleen nopeasti punaisina,
u
vaihda akku, jotta saat selville, toimiiko lataus
asianmukaisesti.
Jos toinen akku latautuu normaalisti, alkuperäinen akku
u
on viallinen ja se on vietävä Black & Deckerin
huoltopisteeseen kierrätettäväksi.
Jos toinen akku antaa saman virheilmoituksen kuin
u
alkuperäinen, vie laturi huoltopisteeseen testattavaksi.
Huomautus: Akun kunnon määrittäminen voi kestää 60
minuuttia. Jos akku on liian kuuma tai kylmä, latauksen
merkkivalo vilkkuu punaisena vuoroin nopeasti ja hitaasti.
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva F)
Käytä poraamiseen ja ruuvien kiristämiseen eteenpäin
suuntautuvaa pyörimisliikettä (myötäpäivään). Käytä ruuvien
irrottamiseen tai jumiutuneen poranterän irrottamiseen
taaksepäin suuntautuvaa pyörimisliikettä (vastapäivään).
Valitse pyörimissuunta eteenpäin työntämällä eteen-/
u
taaksepäin-liukusäädintä (2) vasemmalle.
Valitse pyörimissuunta taaksepäin työntämällä eteen-/
u
taaksepäin-liukusäädintä oikealle.
Lukitse työkalu siirtämällä eteen-/taaksepäin-liukusäädin
u
keskelle.
Vääntömomentin valitseminen (kuva E)
Tässä työkalussa on ainutlaatuinen kartio, jonka avulla voit
säätää vääntömomenttia ruuvien kiinnitys- ja poraustehtävän
mukaan. Suuret ruuvit ja kovat työstettävät materiaalit vaativat
suuremman vääntömomentin kuin pienet ruuvit ja pehmeät
työstettävät materiaalit. Kartiossa on runsaasti eri
käyttötarkoituksiin soveltuvia asetuksia, jotka on osoitettu
symbolein. Symbolin määritelmä on annettu alla olevassa
luettelossa.
Puuta, metallia ja muovia poratessasi aseta
u
vääntömomentin säätökartio (4) vastaavan
poraustehtävän kohdalle.
Ruuveja vääntäessäsi aseta kartio haluamaasi asentoon.
u
Jos et vielä tiedä oikeaa asentoa, toimi seuraavasti:
- Aseta vääntömomentin säätökartio (4) pienimmän
vääntömomentin mukaiseen asentoon.
- Kiristä ensimmäinen ruuvi.
- Jos kytkin luistaa ennen halutun tuloksen
saavuttamista, suurenna kartion asetusta ja jatka
ruuvin kiristämistä. Toista menettelyä, kunnes asetus
on oikea. Kiristä muut ruuvit käyttämällä tätä asetusta.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188