Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Moment-/hastighedsområde
Ikke-arbejdspositionen anvendes kun til at skifte
mellem lav hastighed, høj hastighed og højt
moment.
Skruetrækkeropgaver
Boreopgaver med højt moment
Store bor i stål
Store spadebor i træ
Boreopgaver med høj hastighed
Bor med lille diameter i træ, plastik og metal.
1-8mm
Bor med stor diameter i træ, plastik og metal.
Små spadebor i træ
Borehammeropgaver
76
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Momentområde: lavt
moment til små
skruer og højt
moment til store
skruer.
Borehammeropgaver i beton.
(kun ASL148 & ASL188)
Boring/iskruning
Vælg forlæns eller baglæns omløb vha. skyderen til skift
u
af retning (2).
Tænd for værktøjet ved at trykke på kontakten (1).
u
Værktøjets hastighed afhænger af, hvor langt du trykker
kontakten.
Sluk for værktøjet ved at slippe kontakten.
u
LED-lys
LED-lyset (8) aktiveres automatisk, når der trykkes på
kontakten. LED'en lyser, når kontakten trykkes halvt ned, før
apparatet begynder at køre. LED'en lyser også, når der
trykkes på kontakten, og skyderen til skift af retning (2) står i
låst position (midterstilling).
Gode råd til optimal brug
Boring
Udøv altid et let tryk i en lige linje med boret.
u
Reducer trykket på værktøjet, lige før borets spids går
u
gennem den anden side af arbejdsemnet.
Brug en træklods på bagsiden af arbejdsemner, der kan
u
splintre.
Brug spadebor ved boring af huller med stor diameter i
u
træ.
Brug HSS-bor ved boring i metal.
u
Brug murbor ved boring i bløde mure.
u
Brug smøremiddel ved boring i andre typer metal end
u
støbejern og messing.
Lav en fordybning med en kørner i midten af det hul, der
u
skal bores, for at forbedre nøjagtigheden.
Iskruning
Brug altid den rette type og størrelse skruetrækker.
u
Prøv at smøre lidt opvaskemiddel eller sæbe på skruen,
u
hvis den er vanskelig at spænde.
Hold altid værktøjet og skruetrækkeren i lige linje med
u
skruen.
Vedligeholdelse
Dit Black & Decker-værktøj er beregnet til brug gennem lang
tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt
regelmæssig rengøring.
Laderen kræver ingen vedligeholdelse, men skal rengøres
jævnligt.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188