Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
De accu in de lader laten zitten
U kunt de accu gedurende onbeperkte tijd in de lader laten
zitten terwijl het oplaadlampje brandt. De lader zorgt ervoor
dat de accu altijd volledig opgeladen is.
Problemen met de accu
Als er wordt geconstateerd dat de accu bijna leeg is of
beschadigd is, gaat het oplaadlampje (10) snel rood
knipperen. Ga in dat geval als volgt te werk:
Verwijder de accu (5) en plaats deze opnieuw.
u
Als het oplaadlampje snel rood blijft knipperen, gebruik
u
dan een andere accu om te controleren of de lader wel
goed werkt.
Als de andere accu goed wordt opgeladen, is de
u
oorspronkelijke accu defect. Breng de accu naar een
servicecentrum voor recycling.
Als het lampje ook bij de andere accu snel knippert, moet
u
u de lader laten testen bij een erkend servicecentrum.
Opmerking: Het kan soms een uur duren om na te gaan of
de accu goed functioneert. Als de accu te warm of te koud
is, knippert het lampje afwisselend snel en langzaam
rood.
De draairichting selecteren (fig. F)
Voor boren en het vastdraaien van schroeven, gebruikt u de
voorwaartse draairichting (rechtsom). Voor het losdraaien van
schroeven of het verwijderen van een vastgelopen boorbit,
gebruikt u de tegengestelde draairichting (linksom).
Als u vooruit draaien wilt selecteren, drukt u de schuifknop
u
voor rechtsom/linksom (2) naar links.
Als u achteruit draaien wilt selecteren, drukt u de
u
schuifknop voor rechtsom/linksom naar rechts.
U kunt het gereedschap vergrendelen door de schuifknop
u
voor rechtsom/linksom in de middelste stand te zetten.
De torsie selecteren (fig. E)
Dit gereedschap is uitgerust met een unieke stelring waarmee
u de torsie kunt instellen voor verschillende schroef- en
boortoepassingen. Grote schroeven en harde
werkstukmaterialen vereisen een hogere torsie-instelling dan
kleine schroeven en zachte werkstukmaterialen. De stelring
heeft verschillende standen voor verschillende toepassingen.
Deze standen worden met symbolen op de ring aangegeven.
Verderop worden de symbolen op de stelring beschreven.
Als u wilt boren in hout, metaal en kunststof, stelt u de ring
u
(4) in op het symbool dat overeenkomt met de gewenste
boortoepassing.
Als u schroeven wilt draaien, stelt u de stelring op de
u
gewenste instelling in. Als u niet weet wat de juiste
instelling is, gaat u als volgt te werk:
- Zet de stelring (4) op de laagste torsie-instelling.
- Draai de eerste schroef aan.
- Als de koppeling ratelt voordat het gewenste resultaat
38
(Vertaling van de originele instructies)
is bereikt, verhoogt u de instelling van de stelring en
gaat u door met het aandraaien van de schroef.
Herhaal dit totdat u de juiste instelling bereikt. Gebruik
deze instelling voor de resterende schroeven.
Torsie en snelheid
Vrije stand voor het schakelen tussen lage snelheid,
hoge snelheid en hoge torsie.
Schroeven
Boren met hoge torsie
Grote boorbits in metaal
Grote houtboren in hout
Boren met hoge snelheid
Boorbits met een kleine diameter in hout,
kunststof en metaal
1-8mm
Boorbits met een grote diameter in hout,
kunststof en metaal
Torsiebereik:
lage torsie voor
kleine
schroeven en
hoge torsie
voor grote
schroeven.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188