Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vääntömomentti- ja nopeusalue
Työskentelyn aikana käyttämätön asento, jota
käytetään vain pienen nopeuden, suuren nopeuden
ja suuren vääntömomentin välillä vaihtamiseen.
Ruuvien kiinnittäminen
Poraaminen suurella vääntömomentilla
Suuret poranterät terästä varten
Suuret litteäteräiset poranterät puuta varten
Poraaminen suurella nopeudella
Läpimitaltaan pienet poranterät puuta, muovia ja
metallia varten
1-8mm
Läpimitaltaan suuret poranterät puuta, muovia ja
metallia varten
Pienet litteäteräiset poranterät puuta varten
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Iskuporaaminen
Poraaminen ja ruuvien kiinnittäminen
Vääntömomenttialue:
Valitse pyörimissuunta eteen- tai taaksepäin eteen-/
u
pieni
taaksepäin-liukusäätimellä (2).
vääntömomentti
Käynnistä laite painamalla kytkintä (1). Työkalun nopeus
u
pienille ruuveille ja
määräytyy sen mukaan, kuinka pitkälle kytkintä
suuri
työnnetään.
vääntömomentti
Sammuta laite vapauttamalla kytkin.
u
suurille ruuveille.
LED-valo
LED-valo (8) aktivoituu automaattisesti, kun liipaisinta
painetaan. LED-valo syttyy, kun liipaisin painetaan osittain
alas, ennen kuin laite käynnistyy. LED-valo syttyy myös silloin,
kun liipaisinta painetaan ja eteen-/taaksepäin-liukusäädin (2)
on lukitussa asennossa (keskiasennossa).
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Poraaminen
Paina aina kevyesti ja suoraan poranterän suuntaisesti.
u
Vähennä työkaluun kohdistuvaa painetta juuri ennen kuin
u
poranterä lävistää työkappaleen.
Aseta puukappale mahdollisesti sälöytyvien
u
työkappaleiden taakse.
Käytä litteäteräisiä poranteriä, kun poraat puuhun
u
läpimitaltaan suuria reikiä.
Käytä pikateräksestä (HSS) valmistettuja poranteriä, kun
u
poraat metallia.
Käytä betoniteriä, kun poraat pehmeää betonia.
u
Käytä leikkuujäähdytysnestettä, kun poraat muita
u
metalleja kuin valurautaa ja messinkiä.
Tee kolo porattavan kohdan keskipisteeseen, sillä tämä
u
parantaa tarkkuutta.
Ruuvien kiinnittäminen
Käytä aina oikeantyyppistä ja -kokoista ruuviavainta.
u
Jos ruuvien kiristäminen on hankalaa, kokeile käyttää
u
liukasteena pientä määrää pesunestettä tai saippuaa.
Pidä aina työkalu ja ruuviavain suorassa linjassa ruuviin
u
nähden.
Huolto
Black & Decker -työkalu on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella
kone säilyttää suorituskykynsä.
Iskuporaaminen betoniin
(vain ASL148 ja ASL188)
SUOMI
83

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188