Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kleine houtboren in hout
Klopboren
Klopboren in beton
(alleen de ASL148 en de ASL188)
Boren/schroeven
Gebruik de schuifknop voor rechtsom/linksom (2) om de
u
gewenste draairichting te selecteren.
Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om het gereedschap in
u
te schakelen. De snelheid van het gereedschap hangt af
van hoe ver u de schakelaar indrukt.
Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap uit te
u
schakelen.
Lampje
Het lampje (8) gaat automatisch branden als de aan/
uit-schakelaar wordt ingedrukt. Het lampje brandt wanneer de
schakelaar gedeeltelijk is ingedrukt, dus voordat het apparaat
begint te werken. Het lampje gaat ook branden wanneer u de
schakelaar indrukt terwijl de schuifknop voor rechtsom/linksom
(2) in de vergrendelde stand staat (in het midden).
Tips voor optimaal gebruik
Boren
Oefen lichte druk uit op het boorbit. Doe dit altijd loodrecht
u
op het bit.
Net voordat de punt van het boorbit door het werkstuk
u
gaat, hoeft u geen druk meer uit te oefenen op het bit.
Gebruik een blokje hout als u gaat boren in werkstukken
u
die makkelijk splinteren.
Gebruik speciale houtboren wanneer u gaten met een
u
grote diameter wilt boren in hout.
Gebruik HSS-boorbits als u gaat boren in metaal.
u
Gebruik steenboren als u gaat boren in zachte steen.
u
Gebruik een smeermiddel wanneer u gaat boren in andere
u
metalen dan gietijzer of koper.
Gebruik een centerpons om een beginpunt voor het
u
boorgat te maken, zodat u nauwkeuriger kunt werken.
Schroeven
Gebruik altijd het juiste type en formaat schroefbit.
u
Als schroeven moeilijk kunnen worden vastgedraaid, kunt
u
u een kleine hoeveelheid afwasmiddel of zeep als
smeermiddel gebruiken.
(Vertaling van de originele instructies)
Houd het gereedschap en de schroefbit altijd recht in het
u
verlengde van de schroef.
Onderhoud
Uw Black & Decker-gereedschap is ontworpen om gedurende
langere periode te functioneren met een minimum aan
onderhoud. U kunt het gereedschap naar volle tevredenheid
blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het
gereedschap regelmatig schoonmaakt.
Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud.
Waarschuwing! Voordat u onderhoud aan het gereedschap
uitvoert, verwijdert u de accu uit het gereedschap. Neem de
lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het
u
gereedschap en de lader met een zachte borstel of droge
doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een
u
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Open regelmatig de spanknop en tik erop om eventueel
u
stof uit het binnenste te verwijderen.
Milieu
Z
Aparte inzameling. Dit product mag niet met
normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.
Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-
product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer
nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het
product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.
z
Gescheiden inzameling van gebruikte producten
en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk
materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken.
Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag
naar grondstoffen terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden
inzameling van huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een
nieuw product aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van
afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken
van deze service, dient u het product naar een van onze
servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen.
NEDERLANDS
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188