Download Print this page

Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap; Elektrische Veiligheid - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Beoogd gebruik
Uw boormachine/schroevendraaier van Black & Decker is
ontworpen voor het boren in hout, metaal, kunststof en zachte
steen, maar kan ook als schroevendraaier worden gebruikt
(alleen de ASL148 en de ASL188). Dit gereedschap is
uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
@
Waarschuwing! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet in acht
worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal. Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch
gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op een accu
(snoerloos).
1. Veilige werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een
rommelige of slecht verlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u
wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval
worden omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde gereedschappen. Niet-
omgebouwde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
34
(Vertaling van de originele instructies)
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen
of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in
de war geraakte snoeren vergroten het risico van een
elektrische schok.
e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die
zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het
gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis, beperkt het risico van een elektrische schok.
f. Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken in
een vochtige locatie, moet u een
reststroomschakelaar (RCD) gebruiken. Met een
aardlekschakelaar wordt het risico van een elektrische
schok verkleind.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap niet
wanneer u moe bent of onder invloed van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstige
verwondingen.
b. Draag een persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het
risico van verwondingen.
c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de
schakelaar in de uit-stand staat voordat u het
gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de
accu en voordat u het gereedschap optilt of gaat
dragen. Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het
gereedschap per ongeluk inschakelt, kan dat leiden tot
ongevallen.
d. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e. Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat
en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap
in onverwachte situaties beter onder controle houden.
f. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188